RTVS a ČT podpisujú memorandum o vzájomnej spolupráci

Generálni riaditelia RTVS a Českej televízie Václav Mika a Petr Dvořák dnes v Prahe na pôde ČT na Kavčích horách počas stretnutia zástupcov šiestich verejnoprávnych televízií stredoeurópskeho regiónu podpisujú memorandum o spolupráci.

Vzájomná dlhodobá spolupráca dvoch verejnoprávnych médií, ktoré spájajú spoločné korene a bohatá história v oblasti televízneho vysielania, sa dotkne nielen oblasti programu, ale tiež vývoja spoločných formátov, spravodajstva, techniky a technológií, nových médií, ľudských zdrojov, marketingu a komunikácie.

„Podpis memoranda o vzájomnej spolupráci dvoch verejnoprávnych médií v srdci Európy je formálnym potvrdením toho, čo nás s Petrom Dvořákom spája už dlhšiu dobu, a to je symbióza, dôvera a spoločný cieľ. Chceme byť spoľahlivým a dôveryhodným médiom verejnej služby pre súčasné i budúce generácie. Som rád, že toto memorandum sme podpísali práve v čase 60. výročia Československej televízie. Spolupráca medzi Českou televíziou a RTVS sa bude týkať nielen umeleckej tvorby v oblasti programu, ale tiež vývoja spoločných formátov, spravodajstva, techniky a technológií, nových médií, ľudských zdrojov a komunikácie. Česká televízia je pre nás inšpiráciou a vzorom v mnohých oblastiach a práve na spoločných základoch a tradíciách oboch médií chceme stavať aj v budúcnosti," povedal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Zámerom memoranda je určiť rámec vzájomnej dlhodobej spolupráce v oblasti tvorby a produkcie audiovizuálnych a kinematografických diel, ako aj v oblasti spravodajstva, športu, hudobných a zábavných podujatí. ČT a RTVS si budú vzájomné poskytovať informácie a vedomosti v záujme posilnenia a skvalitnenia svojich programových služieb. Súčasťou dlhodobej spolupráce dvoch verejnoprávnych médií má byť aj vzájomná prezentácia národného dedičstva, slovenského a českého jazyka a kultúry.

„Českú televíziu spájajú so slovenskou RTVS spoločné korene a bohatá história v oblasti televíznej tvorby. Zaradenie podpisu memoranda o spolupráci medzi ČT a RTVS na záver medzinárodného stretnutia zástupcov regiónu strednej Európy podčiarkuje kooperatívny ráz medzinárodného stretnutia a zároveň naznačuje širšie možnosti spolupráce i s ďalšími krajinami v regióne," hovorí generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák.

Na základe memoranda ponúkne ČT licencie pre územie Slovenskej republiky prednostne verejnoprávnej RTVS. Slovenská verejnoprávna televízia už dlhodobo uvádza napríklad dokumentárny cyklus Na ceste a Na ceste po Česku. RTVS má aj licenčné práva na vianočnú rozprávku Šťastný smoliar či seriál Cirkus Humberto. Rokovania medzi oboma televíziami prebiehajú aj k ďalším licenciám, momentálne napríklad k uvedeniu seriálu Sanitka II. Spoločným projektom, ktorý v súčasnosti vysielajú RTVS a ČT, je unikátny nedeľný cyklus Colnica.

ČT a RTVS budú intenzívnejšie spolupracovať aj na posilňovaní postavenia verejnoprávnych médií na mediálnom trhu. Pre RTVS je mimoriadne dôležitá aj spolupráca pri budovaní nových médií verejnej služby a v oblasti digitalizácie. Medzi sféry vzájomnej spolupráce budú patriť aj personálna oblasť (výmeny skúseností v oblasti ľudských zdrojov, interné školenia, stáže) a marketing a komunikácia (koordinácie v rámci komunikácie spoločných projektov).

Predmetom stretnutia zástupcov verejnoprávnych vysielateľov z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Slovenska, Maďarska a Slovinska a EBU, na ktorom sa v Prahe zúčastnil aj generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, je smerovanie verejnoprávnych televízií v regióne strednej Európy a možnosti medzinárodnej spolupráce. Dvojdňové stretnutie (1. a 2. mája) na Kavčích horách sa koná z iniciatívy ČT vôbec po prvý raz. Stredoeurópske verejnoprávne televízie spolupracujú po boku ďalších európskych vysielateľov takisto v rámci Európskej vysielacej únie.

Mgr. Richard Šümeghy
Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska