Nie sme zahraniční agenti, sme rodičia, občania aj odborníci

Nie sme zahraniční agenti, sme rodičia, občania aj odborníci

Na Slovensku vzniká nová platforma mimovládnych organizácií a iniciatív.  Útoky voči občianskemu sektoru zo strany politického extrému a konšpiračných médií sa za ostatné dva roky výrazne zintenzívnili. Stali sa aj súčasťou komunikácie viacerých politických strán. Preto na Slovensku vzniká nová platforma - HLAS OBČIANSKYCH ORGANIZÁCIÍ. Pôvodne ju založilo 34 organizácií, ktoré chcú upozorniť na dlhodobo neriešené témy občianskeho sektora.

Sme rodičia, susedia, vnučky, aktivisti aj odborníčky

Národná rada Slovenskej republiky už v tomto volebnom období riešila viaceré legislatívne návrhy, ktorých cieľom bolo obmedzenie činnosti mimovládnych neziskových organizácií (MNO) alebo stigmatizácia MNO financovaných a spolufinancovaných zo zahraničia. Príkladom môže byť návrh zákona z dielne Sme rodina obmedzujúci „lobbying“ MNO, ako aj návrh zákona z dielne ĽSNS o označovaní MNO ako zahraničných agentov.

„Citlivo vnímame, že prostredie pre mimovládne neziskové organizácie nie je také priaznivé ako pred pár rokmi, a to aj pre opakujúce sa verbálne útoky a niektoré legislatívne iniciatívy. Zatiaľ však nedošlo k žiadnym výrazným negatívnym zásahom do fungovania organizácií. S ohľadom na situáciu v okolitých krajinách však cítime potrebu proaktívne diskutovať nielen medzi sebou, ale aj s predstaviteľmi verejnej moci. A to predovšetkým o tom, aké podmienky by mali mať mimovládne organizácie pre svoje fungovanie, existenciu, kontrolu a financovanie,“ vysvetľuje Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu), jeden zo zástupcov platformy.

Občianska spoločnosť - to sú všetci ľudia, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti. „Nie je nás málo. Sme rodičia, susedia, vnučky, aktivisti aj odborníčky. Združujeme sa v organizáciách alebo iniciatívach, ktorých je na Slovensku niekoľko desiatok tisíc. Staráme sa o svoje okolie, zdravie, prírodu, seniorov, malých alebo chorých. Vykonávame watchdogovú činnosť, venujeme sa témam právneho štátu alebo ochrane ľudských práv. Mnohí ľudia chcú pomáhať a robia to nezištne. Aj napriek tomu, že máme na Slovensku dobre vybudovaný základný legislatívny i finančný rámec upravujúci registráciu, činnosť, podporu i kontrolu mimovládnych neziskových organizácií, občianska spoločnosť čelí narastajúcemu tlaku,“ zdôrazňuje Katarína Batková (Rada mládeže Slovenska), zástupkyňa platformy Hlas občianskych organizácií.

Prieskum verejnej mienky*: Viac ako polovica ľudí verí mimovládkam

Hlas občianskych organizácií je neformálnou platformou občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa chcú aktívne podieľať na zveľaďovaní občianskej spoločnosti. Dlhodobou víziou platformy je prispieť k zlepšovaniu prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti v rámci legislatívneho a finančného rámca, ako aj vo vzťahu k výkonu verejnej moci. Zároveň chce budovať dobré vzťahy, vzájomnú podporu a otvorenú diskusiu dovnútra občianskeho sektora aj navonok. V diskusii s politickými stranami sa usiluje presadiť najlepšie návrhy na zachovanie, prípadne zlepšenie prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti na Slovensku.

Hnacím motorom pre víziu platformy sú aj odpovede ľudí v rámci prieskumu verejnej mienky. Podľa odpovedí na otázku „Povedzte prosím, do akej miery dôverujete alebo nedôverujete mimovládnym organizáciám?“ výsledkov viac ako polovica opýtaných (55, 1 %) uviedla, že úplne alebo skôr mimovládnym organizáciám dôveruje. Medzi najčastejšie uvádzanými odpoveďami sú „Riešia problémy vo všetkých oblastiach života – riešia nedomyslené a problémové veci vo všetkých oblastiach života; snažia sa pomáhať tam kde štát nepomáha; pomáhajú tým - čo sú chudobní; pomáhajú tam, kde už nevie pomôcť nikto; pomáhajú riešiť veci; robia prospešnú činnosť; odhaľujú nekalé praktiky; presadzujú pred štátom rôzne požiadavky občanov; monitorujú porušovanie práv a korupciu“ (65 %), „Nezištnosť, ľudskosť, dobrovoľnosť z presvedčenia“ (8, 1 %) alebo „Nezávislosť od vlády/štátu“ (6, 9 %). Tridsať percent opýtaných sa vyjadrilo, že mimovládnym organizáciám úplne alebo skôr nedôveruje, pričom až jedna štvrtina z nich nevie presnejšie pomenovať dôvody nedôvery. Medzi uvedenými dôvodmi sú spomenuté, napríklad, „Netransparentnosť - najmä vo financovaní“ (14, 5 %), „Manipulujú, polarizujú spoločnosť/rozvracajú štát“ (12, 6 %) alebo „Sledujú iba svoj prospech“ (11, 8 %).

„Prieskum nám jasne dáva najavo, že mimovládne organizácie majú prevažujúcu dôveru medzi opýtanými. Určite však vnímame mieru nedôvery respondentov voči organizáciám. Avšak nemôžeme opomenúť, že tá nedôvera nie je presne pomenovaná. Tieto informácie nám budú slúžiť pre budúce diskusie v rámci sektora, ale aj s predstaviteľmi verejnej moci,“ uzatvára Ivana Kohutková (Via Iuris), jedna zo zástupkýň platformy.

Detailné informácie o platforme, jej členoch, výkonnom výbore a cieľoch nájdete na webstránke www.platformahlas.sk. Členstvo je plne otvorené aj ďalším občianskym iniciatívam a MNO, ktoré prejavia záujem stať sa súčasťou platformy.

* Prieskum pre platformu Hlas občianskych organizácií realizovala agentúra Focus v období od 11.9.-17.9.2019, na reprezentatívnej vzorke N=1027 osôb, prostredníctvom metódy Omnibus - osobné dopytovanie. Prieskum vykonali kvótne na základe kvótnych znakov: pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, veľkosť sídla a národnosť

 

Zoznam organizácií:
ACEC Association for Culture, Education and Communication (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu)
AMAVET
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Centrum environmentálnych aktivít - CEA
Centrum komunitného organizovania
Centrum pre filantropiu
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
ČLOVEK V OHROZENÍ
Dofe
eduRoma - Roma Education Project
ETP Slovensko
Green Foundation
Greenpeace Slovensko
Inštitút pre aktívne občianstvo
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Karpatská nadácia
Liga za ľudské práva (Human Rights League)
Mareena
Nadácia Cvernovka
Nadácia Ekopolis
Nadácia Jána Langoša
Nadácia Milana Šimečku
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Zastavme korupciu
NOMANTINELS
PDCS
Post Bellum
Priatelia Zeme-CEPA
Rada mládeže Slovenska
Slovenská debatná asociácia (SDA)
SLOVENSKÝ PACIENT
Tabačka Kulturfabrik
VIA IURIS
YMCA na Slovensku
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry