Dôležité: Od 26. 10. platia nové opatrenia pre školy a menia sa dni prázdnin (ZOZNAM)

Dôležité: Od 26. 10. platia nové opatrenia pre školy a menia sa dni prázdnin (ZOZNAM)

Pozor, od pondelka 26. októbra platia pre školy nové pandemické opatrenia aj dni prázdnin.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

- od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
b )základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
c) stredných školách,
d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) jazykových školách,
f) základných umeleckých školách,

- riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

- od 26. októbra 2020 do odvolania sa

a) mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,
b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl, ktorí sú na dištančnej výučbe
c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl
d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

Odporúčame aj: Dôležité podrobnosti k zákazu vychádzania: Čo nás čaká od 24.10.? (ZOZNAM)

V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť tieto školské aktivity: 

a) výlety a exkurzie,
b) športové výcviky a školské športové súťaže,
c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
d) kurzy na ochranu života a zdravia,
e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
f) saunovanie,
g) dni otvorených dve