Na webe si môžte skontrolovať, či nemáte dlh v Sociálnej poisťovni a či môžte využiť odpustenie penále

Sociálna poisťovňa už na subjekty, ktoré splnili podmienky, uplatňuje generálny pardon. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť vyrovnať si svoje záväzky a dosiahnuť odpustenie penále z dlžnej sumy. Sociálna poisťovňa v snahe pomôcť čo najväčšiemu počtu dlžníkov pripravila ďalšiu užitočnú pomôcku:

Vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023, ktorý slúži pre vyhľadanie informácie o tom, či Sociálna poisťovňa voči vám eviduje neuhradenú dlžnú sumu poistného alebo chýbajúce podklady pre platenie poistného. Uhradenie dlžnej sumy za obdobie do júna 2022 (spolu s doručením podkladov pre platenie poistného do 31. augusta 2023) je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie generálneho pardonu 2023.

Použitie vyhľadávača je jednoduché. Do vyhľadávacieho okna zadáte svoj variabilný symbol (zamestnávateľ, SZČO alebo dobrovoľne poistená fyzická osoba), ktorý vám pridelila Sociálna poisťovňa a kliknete na Odoslať. Vyhľadávač vás okamžite informuje, či Sociálna poisťovňa pre daný variabilný symbol eviduje alebo neeviduje dlžnú sumu alebo chýbajúce podklady pre platenie poistného. Na základe tejto informácie máte príležitosť veľmi rýchlo svoju chybu napraviť a kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne s cieľom vyrovnať si záväzky.

Vyhľadávač zobrazuje informácie len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022. Sociálna poisťovňa v ňom údaje aktualizuje jedenkrát mesačne.

Pripomíname, že základnými podmienkami uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) a predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za tzv. rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy je potrebné do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa v tom prípade odpustí dlžníkovi povinnosť zaplatiť penále.

Sociálna poisťovňa počas generálneho pardonu 2023 pravidelne upozorňuje dlžníkov na neuhradený dlh/chýbajúci výkaz prostredníctvom SMS správ, resp. emailom. Aj preto by si dlžníci mali aktualizovať kontaktné údaje, potrebné pre vzájomnú komunikáciu (telefónne číslo, email). Môžu tak urobiť s využitím eSlužieb bez osobnej návštevy pobočky alebo osobne priamo v pobočke.