SASKA: Vyzývame Protimonopolný úrad, aby zopakoval výberové konanie na podpredsedu

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) vyzýva Protimonopolný úrad SR (PMÚ), aby zrušil aktuálne prebiehajúce výberové konanie na podpredsedu úradu a zopakoval ho nanovo. Dôvodom sú viaceré pochybnosti v súvislosti s kandidátom Petrom Demčákom. Verejné vypočutie sa pritom uskutoční už v utorok 25. apríla. Prinášame aj stanovisko PMU.

„Výberové konania do vedenia PMÚ neustále sprevádzajú problémy. Tentokrát je to výberové konanie na podpredsedu úradu, ktoré má od transparentnosti ďaleko. Tento úrad, ktorý má chrániť hospodársku súťaž, odhaľovať kartely a má právomoc rozhodovať o miliónových pokutách či vylúčiť firmy zo súťaží, by mal mať vo vedení transparentne zvolených odborníkov. Problém však vidíme v aktuálnom výberovom konaní na podpredsedu úradu, do ktorého sa prihlásil len jeden kandidát - Peter Demčák,“ upozorňuje predseda SASKY Richard Sulík.

Prečo je to zaujímavé?

• Bol to práve Peter Demčák, ktorý z pozície Experta Transparency International Slovensko (TIS) veľmi aktívne kritizoval celý proces výberu predsedu PMÚ koncom roka 2021. Verili sme, že nie pre osobný záujem o zastávanie verejnej funkcie, ale s cieľom zabezpečiť čo najlepší výber z čo najväčšieho počtu kandidátov.
• Peter Demčák nastúpil do TIS tesne pred uplynutím mandátu bývalého predsedu PMÚ (v septembri 2021) a odišiel ihneď po zrušení výberového procesu na nového predsedu PMÚ (v marci 2022), ktorý aktívne kritizoval.
• Výberový proces bol riadený Úradom vlády SR.
• Peter Demčák takmer okamžite po výberovom procese na predsedu PMÚ, ktorý aktívne kritizoval, nastúpil na Úrad vlády SR a zastáva tam vedúcu - riaditeľskú pozíciu.
• Peter Demčák kritizoval, že sa do súťaže prihlásil len jediný kandidát – dnes je on jediným kandidátom na podpredsedu PMÚ (jeho vlastnými slovami – „výber nevygeneroval reálnu súťaž“).
• Peter Demčák aktívne apeloval na to, aby boli členmi výberovej komisie aj zástupcovia mimovládnych organizácií, avšak tentokrát mu nevadí, že tam nie je ani jeden zástupca z prostredia mimovládok. Zato tam je bývalá šéfka Správnej rady TIS, kde Demčák pracoval.

K celej veci sa vyjadrujeme aj preto, že sme dostali podnet z prostredia PMÚ, ktorý poukazuje, okrem iného, aj na nasledujúce informácie k výberovej komisii:

• Predsedom výberovej komisie na podpredsedu PMÚ je aktuálny predseda PMÚ Juraj Beňa, ktorý je údajne osobný priateľ Petra Demčáka.
• Členka výberovej komisie Daniela Zemanovičová je bývalou podpredsedníčkou PMÚ, ako aj dlhoročnou kolegyňou a údajne aj osobnou priateľkou Petra Demčáka. Zároveň je to bývalá šéfka správnej rady TIS, kde Demčák pracoval.
• Podpredseda Úradu na ochranu hospodárskej súťaže ČR Kamil Nejezchleb sa údajne pozná s Petrom Demčákomroky a tykajú si.
• Martin Lábaj a Peter Demčák sa údajne poznajú z akademických aktivít.
• Môže ísť až o štyroch z päťčlennej výberovej komisie.Prečo o veľmi zaujímavé miesto podpredsedu PMÚneprejavil záujem nikto priamo z PMÚ SR, kde je množstvo zdatných, skúsených zamestnancov s dlhoročnou, odbornou a riadiacou praxou?

„Nespochybňujeme úlohu strážcov transparentnosti a ľudí, ktorí u nich pracujú, práve naopak, často s nimi spolupracujeme (https://transparency.sk/sk/audit-spravy-statnych-hmotnych-rezerv/). Očakávame však, že to budú práve oni, ktorí sa ozvú a ukážu nám, ako sa to robiť má a nie, že urobia presne to, čo sami kritizujú. Alebo ešte horšie, že možno využijú pozíciu v mimovládnej organizácii pre svoj osobný prospech. Nežiadame nič iné, len aby vláda plnila svoje programové vyhlásenie v prípade transparentných výberových konaní do verejných funkcií,“ hovorí predseda SASKY Richard Sulík.

SASKA preto vyzýva PMÚ, aby sa spomínaný výber zopakoval. „Jednak preto, že výber nevygeneroval súťaž, ale najmä preto, že o výbere sú pochybnosti z hľadiska transparentnosti a férovosti, čo vláda presadzuje ako kľúčovú agendu. Zároveň týmto verejne vyzývame členov výberovej komisie, aby sa vzdali členstva vo výberovej komisii alebo vopred písomne deklarovali, či existuje, vzhľadom na osobné vzťahy s jediným kandidátom, konflikt záujmov,“ uzavrel Richard Sulík.

Aktualizácia o stanovisko Protimonopolného úradu SR.

Výberové konanie na podpredsedu Protimonopolného úradu SR (ďalej len „úrad“) je podľa nášho názoru nadštandardne transparentné a ide významne nad rámec požiadaviek zákona týkajúcich sa výberu podpredsedu úradu.

Výzva na prihlásenie kandidátov do výberového konania bola zverejnená dňa 16. 3. 2023 a bola uverejnená aj v celoštátnom denníku periodickej tlače (Denník N) dňa 17. 3. 2023. Výzva bola zároveň zverejnená aj na webovom sídle úradu, Úradu vlády SR a na sociálnych sieťach. V nadväznosti na zverejnenie výzvy sme zaznamenali podstatný ohlas odbornej, ako aj širšej verejnosti, ktorá toto výberové konanie vyhodnotila ako výnimočné na pomery Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Úrad mal zároveň snahu, aby informácia o výberovom konaní bola čo najviac dostupná aj mimo SR, vyvíjali sme aktivity, aby táto informácia bola šírená napríklad medzi zamestnancami Európskej komisie. Na predkladanie prihlášok bola stanovená lehota do 17. 4. 2023, teda mesiac od vyhlásenia výberového konania, čo považujeme za dostatočný časový priestor na prihlásenie sa kandidátov.

Transparentnosti výberového procesu podľa nášho názoru napomáha aj zloženie výberovej komisie, ktorá je zložená z významných odborníkov v oblasti hospodárskej súťaže. Jej členom je napríklad pán Kamil Nejezchleb, podpredseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Českej republike, pán Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a pán Martin Lábaj, profesor na Katedre hospodárskej politiky Ekonomickej univerzite v Bratislave. Členkou výberovej komisie bola aj pani Daniela Zemanovičová, ktorá sa však po zverejnení informácie o tom, že jediným prihláseným kandidátom je pán Peter Demčák, vzdala členstva s ohľadom na možný konflikt záujmov. Pre úplnosť dodávame, že k vzdaniu sa členstva došlo už dňa 19. 4. 2023, teda pred zverejnením tlačovej správy strany SaS. V prípade ostatných členov výberovej komisie nám nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by ich vylučovali z rozhodovania o prihlásenom kandidátovi.

Skutočnosť, že do výberového konania sa prihlásil iba jeden záujemca nie je, samozrejme, ideálna. Úrad a predseda úradu osobne však urobili maximum pre to, aby bol priestor prihlásiť sa do tejto funkcie čo najširšiemu počtu uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady. V tomto smere by sme radi zdôraznili, že post podpredsedu úradu vyžaduje odbornú a skúsenú osobu, pričom oblasti hospodárskej súťaže sa v SR venuje relatívne úzky okruh špecialistov. Z tohto dôvodu nemožno očakávať, že sa o túto pozíciu bude uchádzať veľký počet kandidátov.

Verejné vypočutie kandidáta sa uskutoční dňa 25. 4. 2023 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR, bude online streamované a verejnosť má možnosť kandidátovi alebo aj členom komisie klásť otázky týkajúce sa výberu podpredsedu úradu. Po uskutočnení verejného vypočutia výberová komisia vyhodnotí kandidáta a v prípade, že ho odporučí, predseda úradu zváži, či predloží vláde SR návrh na vymenovanie tohto kandidáta do funkcie.