Dôležité: Ministerstvo zavádza dočasné kontroly na hraniciach

Vláda dnes schválila materiál z dielne ministerstva vnútra, na základe ktorého sa od 24. mája 2023 do 8. júna 2023 obnovuje kontrola hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.

Minister vnútra SR Roman Mikulec iniciatívny materiál predložil z dôvodu konania medzinárodnej, bezpečnostnej konferencie Globsec 2023 Bratislava Forum, ktorá bude prebiehať v dňoch 29. mája až 31. mája 2023.

„Zúčastnia sa na nej významné politické a iné osobnosti verejného života z Európy a z ostatných častí sveta. Prioritou je preto zaistenie vysokého bezpečnostného štandardu tohto významného medzinárodného podujatia. Materiál som predložil ako iniciatívny a toto opatrenie je dočasné,“ povedal šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.

Návrh nariadenia na dočasné obnovenie kontrol hraníc na vnútorných hraniciach SR je v súlade s čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení. Návrh nariadenia je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.