Pozor: Od 1. júna sa vystavujú PN-ky už len elektronicky

Slovenská lekárska komora upozorňuje, že dňa 31. mája 2023 uplynie prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vydávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme.

Od 01.06.2023 vzniká povinnosť všeobecným lekárom, gynekológom a lekárom zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti vystavovať PN-ky už len elektronicky.

V prípade technických výpadkov elektronických systémov - ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví lekár odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.