Vyjadrenie premiéra k dnešnému policajnému zásahu

Vyjadrenie predsedu vlády Ľudovíta Ódora k dnešnému policajnému zásahu:

„Tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch platí, že ja nijakým spôsobom nezasahujem do práce policajtov, prokurátorov alebo súdov. To znamená, že ich nechávam robiť svoju robotu a odmietam akýkoľvek tlak z akejkoľvek strany na policajtov. Mali by sme žiť v slušnej krajine, kde naozaj platí spravodlivosť pre každého. Dovtedy, kým nemáme kompletné informácie o tomto prípade, by sme nemali robiť unáhlené závery ani hystericky reagovať, ani fňukať na rôznych tlačových konferenciách. Je dôležité, aby sme si zachovali chladnú hlavu. O prípade bude na tlačovej konferencii informovať policajný prezident a potom, keď aj ja získam dostatočné informácie, sa rozhodnem, do akej miery je potrebné zvolať Bezpečnostnú radu SR k tejto situácii.“