Minister vnútra odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok dnes podľa paragrafu 33a, odseku 8 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru odvolal z funkcie prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana.

 Minister mal vážne výhrady voči vnášaniu politických a osobných postojov do výkonu funkcie policajného prezidenta, čo je v príkrom rozpore s tým, že každý príslušník polície sa má pri svojej práci riadiť výlučne zákonom. Zároveň mal výhrady aj voči dlhodobo nedostatočnej činnosti polície v konaní voči nelegálnej migrácii, ktorá predstavuje reálny problém pre Slovenskú republiku. Minister zdôraznil, že ak má polícia plniť svoje skutočné poslanie v súlade so zákonom, bol tento krok nevyhnutný. Novým dočasne povereným prezidentom Policajného zboru bude plk. Ing. Rastislav Polakovič.

Ministerstvo vnútra pripraví všetky zákonom stanovené kroky, aby bol tento post čím skôr obsadený riadne vymenovaným policajným prezidentom.