4ka: Hovoríme nie zákazu pretáčania reklamy

4ka: Hovoríme nie zákazu pretáčania reklamy

Slovenské komerčné televízie prikázali od budúceho roka všetkým operátorom zrušiť možnosť pretáčania svojich reklamných blokov v reláciách, ktoré sledujú diváci z archívu. Rapídne sa tak zníži komfort sledovania televíznych programov zo záznamu.

Sme presvedčení, že zákaz pretáčania znepríjemní divácky zážitok natoľko, že prispeje k ešte väčšiemu odlivu divákov od klasických televízií k streamovacím platformám a opatrenie slovenských televízií sa tak minie účinku.

Aj my si kupujeme reklamný priestor v slovenských televíziách a chceme, aby naše reklamy videlo čo najviac divákov, no zákaz pretáčania v archíve nie je cesta, ako to docieliť. Práve naopak. Iba sloboda pretáčania zaručí, že divák nestratí záujem o slovenské televízie a programy, ktoré vyrábajú a nestratí návyk sledovať aj živé vysielanie s reklamnými prestávkami a sponzorskými zdeleniami.

Veríme, že slovenské televízie prehodnotia svoje rozhodnutie v prospech svojho diváka. Sme za slobodné pretáčanie! A ak sa tak rozhodnete, tak aj za pretočenie našej reklamy...