Ďalší podvod Petra Pellegriniho

Ďalší podvod Petra Pellegriniho Ilustr. foto: Facebook Peter Pellegrini

Hnutie SLOVENSKO sa vždy zaujímalo aj o zahraničných Slovákov a hľadalo spôsoby, ako im pomôcť zachovávať slovenské tradície a kultúru a podporovať ich komunity v zahraničí. Tak to je aj v prípade Slovákov vo Vojvodine. V zmysle čl. 7a Ústavy Slovenskej republiky a príslušného zákona má Slovenská republika povinnosť podporovať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí. Je preto neprípustné, že im vláda berie financie, ktoré boli určené na vybudovanie kultúrneho centra pre Slovákov v Srbsku.

Peter Pellegrini ešte ako premiér v máji 2019 podpísal so svojou srbskou kolegyňou Anou Brnabič medzivládnu dohodu o urovnaní starého dlhu ešte z čias Česko-Slovenska a vyhlásil, že suma viac ako 6 mil. €, ktoré Slovensko získa, pôjde na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Deklaroval tiež, že suma bude určená práve na podporu Slovákov žijúcich vo Vojvodine (Srbsko).

„Napriek tomu, že Slovákom vo Vojvodine veľmi záleží na tom, aby sa za tieto prisľúbené peniaze vybudovalo multifunkčné kultúrne centrum, ktoré by napomáhalo udržaniu ich národného povedomia, Ficova vláda ich spolu s Pellegrinim podviedla a tieto zdroje im zobrala,“ upozorňuje člen predsedníctva hnutia SLOVENSKO Milan Vetrák. Vláda SR prijala uznesenie, ktorým sumu 1,015 mil. EUR určenú na vybudovanie kultúrneho centra vo Vojvodine Slovákom v Srbsku zobrala a presunula na iný účel.

Vláda má voči Slovákom žijúcim v zahraničí medzinárodné záväzky. „Očakávam od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, že vysvetlí, ako chce zahraničným Slovákom v Srbsku finančné prostriedky, ktoré im Vláda SR vzala, kompenzovať,“ vyzýva ministra k záujmu o Slovákov vo Vojvodine člen zahraničného výboru NR SR a poslanec hnutia SLOVENSKO Ľubomír Galko.