VšZP prepláca revolučné vyšetrenie pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex

VšZP prepláca revolučné vyšetrenie pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex Ilustr. foto: VŠZP

Od 1. marca 2024 už aj poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) s diagnózou skleróza multiplex môžu pocítiť vyšší komfort pri monitorovaní úspešnosti liečby. Namiesto vyšetrenia magnetickou rezonanciou majú možnosť podstúpiť oveľa menej náročné vyšetrenie spojené s jednoduchým odberom krvi. VšZP tento úkon pacientom plne hradí, a to na základe odporúčania špecializovaného centra pre liečbu sklerózy multiplex.

Roztrúsená skleróza (Sclerosis multiplex) je chronické autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému charakterizované zápalovými procesmi, ktoré vedú k neurodegeneratívnym zmenám v organizme.

„Príznakmi sklerózy multiplex môžu byť napríklad problémy so zrakom, poruchy citlivosti, bolesti a kŕče, slabosť, únava, problémy s rovnováhou, závraty, kognitívne poruchy, poruchy spánku či depresia. Časť pacientov však roky netrpí vôbec žiadnym alebo len malým zneschopnením. Väčšina ľudí s touto diagnózou ale časom dospeje do stavu značného a nezvratného zneschopnenia hybnosti. Oddialiť, hoci nie zvrátiť tento stav, môže najmä včasná diagnostika a efektívna liečba,“ vysvetľuje revízna farmaceutka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Linda Bizubová.

Ohrozenými skupinami sú najmä ľudia vo veku od 20 do 40 rokov, pričom u žien existuje dva- až trikrát vyššie riziko, že budú trpieť týmto závažným ochorením. Úlohu zohráva tiež nezdravý životný štýl, napríklad fajčenie, ale aj genetická predispozícia či niektoré autoimunitné ochorenia, ako ochorenie štítnej žľazy, zhubná anémia, psoriáza, cukrovka prvého typu či zápalové ochorenie čriev.

Ako pripomína odborníčka z VšZP, klinické príznaky i priebeh ochorenia sú rôznorodé, liečba si preto vyžaduje obsiahly diagnosticko-monitorovací i terapeutický prístup. „Hoci ani moderná medicína ešte nie je schopná rozvoj ochorenia úplne potlačiť, výskum sa sústreďuje aj na to, aby sa v budúcnosti podarilo minimalizovať poruchy pamäte či postupnú invalidizáciu a tým podstatne zvýšiť kvalitu života pacientov s týmto ochorením. Pokiaľ ide o liečbu, dôležitý je vysoko individuálny prístup, ktorý sa prispôsobuje potrebám a zdravotnému stavu konkrétneho pacienta,“ dodáva L. Bizubová.

Na svete trpí ochorením skleróza multiplex približne 2,5 milióna ľudí, na Slovensku je to podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií viac ako 16-tisíc. Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2023 evidovala 6 319 poistencov s touto vážnou diagnózou, pričom až 70 % z nich tvorili ženy. Náklady na liečbu predstavovali v roku 2023 viac ako 36 miliónov eur.

Na monitoring účinnosti liečby sa bežne využíva predovšetkým magnetická rezonancia. Táto metóda je nákladná a pre pacienta zároveň predstavuje istý diskomfort – najmä pri použití kontrastnej látky. Už aj na Slovensku však možno absolvovať vyšetrenie využívajúce biomarkery, medzi ktoré patria aj ľahké reťazce neurofilamentov. Monitorovať úspešnosť liečby sklerózy multiplex je teda možné vďaka metóde, ktorá pre pacienta predstavuje jednoduchý odber krvi. Táto metóda je menej časovo náročná, menej invazívna a je možné ju vykonať v ambulancii neurológa.

Všeobecná zdravotná poisťovňa špeciálne vyšetrenie hradí od 1. 3. 2024. Indikovať ho musí lekár z centra pre liečby sklerózy multiplex.

„Našou ambíciou nie je robiť za každú cenu nábor poistencov, ale predovšetkým zodpovedne pristupovať k starostlivosti o tých, ktorých už máme. Sú medzi nimi ľudia s tými najťažšími diagnózami a skleróza multiplex medzi ne bez pochýb patrí. Sme veľmi radi, ak môžeme aj vďaka inovatívnym metódam vychádzať v ústrety našim poistencom, zabezpečiť im jednoduchší priebeh či monitoring liečby – v tomto prípade vďaka metóde, ktorá je šetrnejšia k ľudskému organizmu a zároveň predstavuje nižšie náklady. Som presvedčený, že v tomto je hlavný prínos akejkoľvek inovácie,“ spresňuje generálny riaditeľ VšZP Michal Ďuriš.

„Je dobrou správou, že najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku začala uhrádzať vyšetrenie, ktoré nielenže prináša úsporu do zdravotníckeho systému, ale znamená oveľa vyšší komfort pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex,“ zhodnotila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.