Nový výstavný priestor Kunsthalle LAB otvoria Vlnové štúdie

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) otvorí 19. septembra aj svoj nový výstavný priestor LAB. Bude určený progresívnym podobám súčasného vizuálneho umenia a jeho dramaturgia bude vychádzať najmä z medzinárodného Open Callu.

Na výzvu reagovalo takmer 200 umelcov a kurátorov z celého sveta. Prvou samostatnou výstavou v LABe sa predstaví rakúsky sound-artista Karl Salzmann, ktorého tvorba osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov. Premiérová výstava bude mať názov Vlnové štúdie.

„Koncepčne sa výstavné priestory Kunsthalle LAB budú orientovať na najsúčasnejšie, presahové prejavy vizuálneho umenia. Ambíciou je prezentovať projekty interaktívneho charakteru, site-specific, pracujúce so svetlom a zvukom, počítajúce s aktívnou účasťou diváka, nabúravajúce tradičné vnímanie súčasného umenia ako výlučne ‚výtvarnej' disciplíny, projekty komunikujúce smerom do verejného priestoru frekventovaného námestia," povedal o výstavnom priestore LAB manažér medzinárodných vzťahov Juraj Čarný.

Nové výstavné priestory, ktoré ešte v týchto dňoch prechádzajú rekonštrukciou, sú v rámci dispozície Domu umenia situované na prízemí – v priestoroch bývalej predajne Dielo (neskôr predajňa Orange). Plánované výstavy majú ambíciu komunikovať so širšou verejnosťou Bratislavy vrátane okoloidúcich prostredníctvom presklených výkladov. „Program LABu bude založený na dynamickom modely kratších (štvor - až päťtýždňových) výstav, doplnených diskusiami, prednáškami, komentovanými prehliadkami, vzdelávacími aktivitami," doplnil Čarný.

KHB vyhlásila medzinárodný Open Call v januári tohto roku. Na výzvu zareagovalo takmer 200 umelcov a kurátorov z celého sveta. Prihlásené výstavné projekty už posudzuje interná komisia kurátorov galérie (v zložení Juraj Čarný, Richard Gregor a Nina Vrbanová), ktorá priebežne vyberá relevantné projekty na ich realizáciu.

„Pôjde prevažne o samostatné výstavy mladých, progresívnych umelcov, ktorí svojou tvorbou prekračujú - prípadne reflektujú - tradičné formy a témy umenia a teda testujú samotný pojem súčasného vizuálneho umenia," zhrnula koncepčný zámer kurátorka Nina Vrbanová.
Prvou výstavou v LABe bude autorský projekt rakúskeho sound-artistu Karla Salzmanna(*1979), ktorého tvorba osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov. Skúmaním zvuku, experimentálnej hudby a súčasných hudobných fenoménov sa tento výtvarník zaoberá od začiatku 90. rokov.
Salzmann na výstave predstaví sériu zvukových objektov a inštalácií z posledného obdobia, ako aj najnovších – pripravených pre výstavu.

„Počas svojho intenzívneho skúmania zvukov, rytmu a ich audiovizuálnych podôb si našiel cestu k formálnemu jazyku, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou a zdržanlivosťou vzhľadom na pohyb a tón. Autor zbytočne neplytvá materiálom, aby znázornil oba tieto základné rysy svojich diel a dostal ich do centra
pozornosti. Jednoduché a predvídateľné sú aj procesy tvorenia jeho diel, ich strojovo pravidelné opakovania sú automatizované. Spektrum akustických a formálnych aspektov v Salzmannových prácach je aj napriek tomu široké, rovnako ako aj konštruktivistický základ, prostredníctvom ktorého je zvuk a s ním spojený pohyb (a naopak) znázornený ako skulpturálny proces, pričom výsledkom tohto procesu nemusí byť nevyhnutne iba skulptúra. Jeho diela majú často
prototypický charakter a predstavujú pokus zobraziť tóny využitím vizuálnej formy," napísala o tvorbe autora kurátorka jeho výstavy Katia Huemer.

Salzmann podľa nej nevyjadruje svoj záujem o akustické fenomény imitovaním ich prejavov, skôr spoznáva ich zákonitosti a pretavuje ich do svojho umenia. Jeho experimentálne audio-kinetické inštalácie verne opisujú jednoduché fyzikálne zákony. Ale práve kvôli svojej nijako neprizdobenej jednoduchosti vzbudzujú u diváka pocity veľkej fascinácie.

Výstava Karla Salzmanna sa uskutoční s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Výstavný plán v Kunsthalle LAB bude v najbližšom období pozostávať dominantne z tých výstavných projektov, ktoré boli prihlásené do medzinárodnej výzvy. „Nový priestor však v rámci súčasného vizuálneho umenia ponúkne aj klasiku - na záver tohto roka pripravujeme napríklad výstavu svetovej hviezdy Erwina Wurma," dodala Vrbanová.