Windows 8 a 8.1 generujú na Slovensku už viac ako 10% zobrazení stránok

Už viac než desatina zobrazených stránok meraných štúdiou gemiusRankings pochádza z OS Windows 8 resp. 8.1, čo znamená nárast o 4 percentuálne body od januára 2014.

Windows 8 je populárny aj v Portugalsku a Turecku (18 % resp. 13 % zobrazení stránok meraných výskumom). Naopak najnižší podiel zobrazených stránok generovaných prostredníctvom Windows 8 bol zaznamenaný v balkánskych štátoch, napríklad v Srbsku a Bulharsku (5 %).

Najpoužívanejším operačným systémom zostáva na Slovensku Windows 7, z ktorého pochádza 47 % všetkých zobrazení stránok, vykonaných na weboch zahrnutých do výskumu. Je to najmenej zo všetkých štátov V4, ale popularita tohto OS sa pritom v posledných mesiacoch mierne zvyšuje (5 percentuálnych bodov od januára 2014). Pre porovnanie, v Dánsku, ktoré má zo skúmaných štátov najnižší podiel zobrazení generovaných z tohto OS, je to len necelá tretina stránok. Naopak najvyšší podiel zobrazení z W7 bol zaznamenaný v Turecku a Moldavsku (takmer 70 %).

Od januára tohto roku medzi slovenskými internetovými užívateľmi kleslo využitie OS Windows XP, a to o 2 percentuálne body. Z tohto operačného systému pochádzalo v júli 2014 viac ako 16 % zobrazených stránok, čo je najmenej zo všetkých štátov strednej Európy a oveľa menej ako napríklad vo východnej alebo južnej Európe, kde priemer regiónu dosahuje 22 %. Naopak napríklad v Dánsku generujú XP už iba 2 % zobrazených stránok.

Dáta pochádzajú zo štúdie gemiusRankings, ktorú vykonáva spoločnosť Gemius v dvadsiatich štátoch Európy, Blízkeho východu a severnej Afriky.