KBS opäť ocenila novinárov, cenu Andreja Radlinského získali traja laureáti

Bratislava 15. mája (TK KBS) Kňaz Branislav Bukovský in memoriam, novinár Ján Felix a hovorkyňa parlamentnej strany kresťanských demokratov Natália Žembová sú traja noví laureáti ceny Andreja Radlinského.

Ocenenie získali počas slávnostného udeľovania cien, ktoré sa konalo v predvečer siedmeho ročníka púte katolíckych médií. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenského komunikačné prostriedky ho zorganizovala v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Ocenení prevzali pamätnú plaketu z rúk predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského. Za zosnulého Branislava Bukovského ju prevzala jeho mama. Cena pozostáva z plakety a odmeny 1000 eur.

Zámerom udeľovania tohto ocenenia, ktorého súčasťou bolo dnes v katedrále aj vystúpenie viacerých umelcov, je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanských masmédií, alebo svojimi dielami, či svojou činnosťou pravdivo a v duchu kresťanskej viery pôsobili v oblasti masmédií. Cieľom ocenenia je povzbudiť pracovníkov do ďalšej tvorivej mediálnej práce a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou a tvorivými pracovníkmi v oblasti masmédií. Návrh kandidátov na ocenenie, ktorých navrhla odborná i laická verejnosť, posúdili pred schválením predseda Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS, riaditeľ Spolku Svätého Vojtecha a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.

---------------------------------------------------------------

Za prínos v mediálnej oblasti ocenení:

Ján Felix

Narodil sa 25. augusta 1952 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pôsobil ako stredoškolský profesor v Tvrdošíne a neskôr ako odborný vedecký pracovník v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Je ženatý, je otcom troch detí. Od roku 1983 pôsobil vo viacerých denníkoch - ako vedúci vydania v denníku Smena, ako zástupca šéfredaktora v denníku Koridor či ako hovorca a vedúci tlačového útvaru MŠ SR. Od roku 1999 externe prispieva do denníka Šport. Okrem svojich redaktorskej práce je známy ako spolurealizátor projektu na záchranu prvých slovenských gymnázií. Založil tradíciu oceňovania učiteľov, študentov a výnimočných osobností medailami a pamätnými listami sv. Gorazda.

Natália Žembová

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Trenčíne. Po jej skončení pracovala na psychiatrickom oddelení v Trenčíne. Volanie do rehole Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého pocítila v dvadsiatich rokoch. Po troch rokoch z rehole odišla a zamestnala sa na bratislavských Kramároch na dialýze a detskej JIS. Vydala sa a postupne sa jej s manželom narodili tri deti. Deväť rokov života venovala spravodajstvu v Slovenskej televízii, najskôr ako redaktorka a potom ako moderátorka hlavných správ. Okrem toho štyri roky moderovala kresťanskú reláciu Orientácie a zúčastňovala sa na organizovaní a moderovaní kresťanských podujatí po celom Slovensku. V decembri minulého roka účinkovala v spote, kde jasne vyjadrila svoj postoj k rodine, manželstvu a deťom. Pre medializovanú kauzu musela rozviazať pracovný pomer s RTVS. V súčasnosti pracuje ako hovorkyňa parlamentnej strany kresťanských demokratov. Svojím životom dokazuje, že jej na rodine, manželstve a deťoch skutočne záleží.

Branislav Bukovský in memoriam

Narodil sa 13. februára 1968 v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 10. júna 1995 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach Piešťany, Bratislava - Blumentál a Bratislava- farnosť sv. Alžbety. Od roku 1999 pôsobil ako administrátor vo farnosti Veľké Ripňany, od roku 2001vo farnosti Bratislava- Devín a od roku 2006 ako farár vo farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave. Pôsobil tiež ako cirkevný sudca. Podieľal sa na výrobe náboženských programov v RTVS. Bol členom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Náhle zomrel počas pobytu vo francúzskych Alpách 23. marca 2014.

---------------------------------------------------------------

Z histórie ceny Andreja Radlinského

Po prvý raz cenu odovzdávali počas púte katolíckych médií v máji 2010 v Banskej Bystrici. Za investigatívny prístup a novinársky počin v kauze "Františkáni" si ju prevzali redaktorka Hospodárskych novín Martina Ruttkayová a vtedajší zástupca šéfredaktora týždenníka Trend František Múčka, za publicistickú činnosť redaktorka Katolíckych novín Zuzana Artimová a za celoživotné dielo v oblasti filmovej tvorby filmový režisér slovenského pôvodu z USA o. Juraj Török. Druhýkrát Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky oceňovala cenou počas mediálnej púte v júni 2011 v Šaštíne. Za prínos v oblasti médií počas totality si ju prevzal katolícky kňaz Štefan Mordel. Za prínos pre katolícke médiá a aktívne pôsobenie v pozícii hovorcu KBS katolícky kňaz Marián Gavenda a za príkladný profesionálny prístup a vystupovanie v médiách športový manažér a komentátor Alfonz Juck.

Po tretí raz odovzdávali ocenenie počas púte katolíckych médií v máji 2012 v Bratislave. Za prínos v oblastí médií ju získal pedagóg, textár a skladateľ Alojz Čobej. Za prínos pre katolícke médiá si ocenenie prevzal aj softvérový inžinier Juraj Vidéky a za celoživotnú podporu katolíckych médií bývalý banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž, in memoriam. Štvrté oceňovanie sa uskutočnilo počas mediálnej púte v máji 2013 v Bratislave. Za celoživotnú prácu pre rozvoj katolíckych médií získal cenu zosnulý dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Imrich Vaško in memoriam a za prínos pri šírenia viery prostredníctvom literárnych a audiovizuálnych diel o prírode prírodovedec a spisovateľ Miroslav Saniga. Tretím oceneným bol P. Milan Hromník SJ, dlhoročný šéfredaktor časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho. Ocenenie získal za prínos pre katolícke médiá.

Zatiaľ posledné oceňovanie sa konalo 31. mája 2014. Traja noví laureáti získali cenu počas slávnosti v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktoré sa konalo už po piatykrát v rámci púte katolíckych médií. Cenu Andreja Radlinského za celoživotný prínos získal prof. Juraj Lexman, za dlhodobý prínos v oblasti médií Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu a za aktuálny prínos v oblasti médií moderátor RTVS Igor Haraj.

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150515031