Markíza a JOJ dostali pokuty za prekročenie limitu reklám

Markíza a JOJ dostali pokuty za prekročenie limitu reklám JOJ

Televízie prekročili povolený limit na vysielanie reklamy - 12 minút za hodinu. Pokuty dostali aj za to, že film prerušili reklamou viac krát, ako je povolené. 

 

 

Päťtisíc eur dostala JOJ (Plus) za to, že počas piatich dní na jeseň minulého roka bol na nej vysielací čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom, dlhší, ako dovoľuje zákon.

Pokutu 3 319 eur dostala JOJ (Plus) aj za prekročenie povoleného množstva reklám počas vysielania programu Pomstiteľ v septembri minulého roka. Rovnakú pokutu dostala aj Markíza - 3 319 eur za prekročenie povoleného počtu prerušenia programu reklamou pri filme Agentky D.E.B.S v novembri minulého roka.

JOJ dostala pokutu 1 500 eur aj za to, že nedodala rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Česko Slovensko má talent zo dňa 16. 9. 2012.

Ďalších dvetisíc eur dostala JOJ (Plus) za nesprávne označenie programov o vekovej vhodnosti programov pri upútavkách na viacero programov, napríklad Česko Slovensko má talent, Stratený, Návrat siedmich statočných, Baby, sex a iné zvrhlosti, Sľub večnej lásky.

Po tom, ako Najvyšší súd vrátil rozhodnutie ohľadom sankcie za lieky, rada udelila opätovne televízii Markíza sankciu vo výške 6 638 eur za to, že pri dvoch reklamách na lieky ešte v roku 2011 nebola odvysielaná jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku.

Rada zároveň začala viacero nových správnych konaní, napríklad voči Markíze za reportáž Nemocničná kauza pokračuje v programe Televízne noviny dňa 11. 12. 2012, kde bude skúmať, či v relácii nebola porušená objektívnosť. Začala aj správne konanie voči RTVS za Večer pod lampu.