Protimonopolný úrad preveruje spojenie Digi Slovakia so Slovak Telekomom

Protimonopolný úrad preveruje spojenie Digi Slovakia so Slovak Telekomom Foto: Sovak Telekom

V súvislosti so získaním výlučnej priamej kontroly spoločnosťou Slovak Telekom nad Digi Slovakia začal Protimonopolný úrad správne konanie vo veci koncentrácie.

 

 

„Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám," oznámil Protimonopolný úrad s tým, že pripomienky je potrebné predložiť úradu čo najskôr. „Aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie," oznámil Protimonopolný úrad.

Slovak Telekom sa po niekoľkomesačných rokovaniach dohodol s rumunským konzorciom RCS & RDS na odkúpení 100% podielu spoločnosti DIGI Slovakia. Popri spoločnostiach Zoznam a Zoznam Mobile orientovaných na on-line obsah a PosAm s ICT službami posilní skupina svoju pozíciu v segmente TV služieb.
Podrobnosti o akvizícii.