RTVS vysielala Kapitána Dabača pre deti, hrozí jej pokuta

RTVS vysielala Kapitána Dabača pre deti, hrozí jej pokuta

RTVS pripravila na deň SNP pre deti vojnovú drámu o ťažkom psychickom rozpoložení Kapitána Dabača aj s pohľadom na zabíjanie a popravu.

 


Vojnová dráma Pavla Bielika z roku 1959 Kapitán Dabač je uznávaným filmovým dielom, ale nie pre deti. RTVS ho zaradila 29. augusta do vysielania o 15:15 a označila, že je vhodný pre deti staršie ako 7 rokov. „S rodinou sme v tomto čase pozerali tento film, a boli sme zhrození. Vo filme sú natočené popravy, masaker ako popravovali Nemci ľudí. Takýto film, by som sa bál odvysielať po 22:00 hodine, nie to o 16 hodine cez štátny sviatok. Máme z toho traumu, a nechápem ako takýto masaker môžete ukazovať o 16:00 hodine," napísal v sťažnosti rozčúlený divák.

 

Podľa zákona vysielateľ je povinný zabezpečiť, že program, ktorý môže ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmie vysielať v čase od 6 do 22 hodiny.

Film Kapitán Dabač je drámou dôstojníka slovenskej armády, ktorý si pod vplyvom osobnej životnej prehry počas bojov na Ukrajine uvedomuje hrôzy fašizmu. Po návrate na Slovensko sa zapojí do protifašistického odboja. Násilia je vo filme neúrekom - hromadné bojové scény, streľba medzi vojakmi, v niektorých scénach iba počuť streľbu, v niektorých sú aj zábery na zastrelených vojakov. Dominantnou emotívnou scénou filmu je, keď Nemci popravujú ľudí streľbou do hlavy, vrátane manželky kapitána.

Rada začala voči RTVS správne konanie, kde rozhodne, či RTVS dostane sankciu.

Zároveň rada dala v utorok pokutu 6 638 eur spoločnosti MAC TV za to, že nedodala viacero vyžiadaných záznamov vysielania JOJ a JOJ PLUS, spolu 15 záznamov, medzi nimi napríklad Krimi, Bučkovci, Súdna sieň a ďalšie. Päť tisíc eur dostala JOJ za to, že v aprílu prekročila povolený limit vysielania reklamy.

A zároveň televízia dostala upozornenie na porušenie zákona za príspevok o recesistickej stránke na facebooku Bohoslovecká univerzita Šerca Ježišovho v Hostoviciach, z ktorej redaktorka urobila sektu, ktorá naštvala dedinu.
A ďalšie upozornenie na porušenie zákona dostala JOJ za to, že v marci odvysielala komunikát informujúci o projekte Krajina záchrancov, ktorý bol doplnkovým vysielaním a ktorý bol sponzorovaný.
Upozornenie na porušenie zákona za nedodanie súvislého záznamu vysielania z apríla tohto roku dostalo aj Rádio Viva.