JOJ dostala pokutu za drastické zábery zrážky dvoch koní

JOJ dostala pokutu za drastické zábery zrážky dvoch koní

Najviac pokút si na poslednom zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu odniesla televízia JOJ. Rádio Viva aj pár dní pred skončením vysielania dostalo sankciu.

 

 

 

Pokutu 700 eur dostala televízia JOJ za to, že v relácii Noviny 9. júla 2013 v avíze na obsah programu Šport odvysielala zábery, zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní na dostihoch v Nemecku. Podľa členov rady mala televízia vopred upozorniť divákov na drastické zábery slovným upozornením: „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov." Televízia poskytla záber spredu na jazdcov ako oproti nim cválajú tri kone bez jazdcov. Dva kone sa čelne zrazili a v zábere bolo vidieť, ako pri zrážke jazdec vyletí do vzduchu a padne. Zároveň zrazené kone padnú na zem. Moderátor povedal, že zrážka mala tragické následky.

Ďalšie pokuty spolu za 12,5 tisíc eur dostala JOJ za nesprávne označenie vhodnosti programu Slnko, seno, slanina, ktorý sa vysielal v júli a auguste aj dopoludnia a bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, pričom relácia nebola vhodná pre maloletých.

Markíza – Slovakia dostala pokutu 450 eur za to, že pri vysielaní relácie Fooormania na TV Fooor nedodala rade na jej vyžiadanie súvislý záznam požadovaného vysielania.
Upozornenie na porušenie zákona dostalo Rádio VIVA za to, že 1. augusta nevyužívalo frekvenciu 90,7 MHz Námestovo na účely, na ktoré mu bola pridelená.