Markíza a JOJ žiadali vypnutie niektorých českých programov. Prešlo niekoľko mesiacov, ako to dopadlo?

Markíza a JOJ žiadali vypnutie niektorých českých programov. Prešlo niekoľko mesiacov, ako to dopadlo? Ilustr. foto: ČT

Prípadom sa zaoberajú vysielatelia, operátori, ich stavovské organizácie, ale už aj Rada pre mediálne služby SR, Protimonopolný úrad SR a dokonca aj veľvyslanectvá SR a ČR či ministerstvo zahraničných vecí.

Na prelome rokov 2022 a 2023 zaslala spoločnosť Markíza - Slovakia a aj spoločnosť Slovenská produkčná, ktorá stojí za TV JOJ, operátorom výzvy týkajúce sa práv na šírenie niektorých českých programov na území Slovenskej republiky. Dvaja najväčší slovenskí komerční vysielatelia od operátorov požadovali, aby programy na českých staniciach, na ktoré vlastnia vysielacie práva, nevysielali. "Máme za to, že šírením časti akvizičných programov vysielaných na tematických televíznych staniciach dochádza k neoprávneným zásahom do našich exkluzívnych licenčných práv,“ napísala podľa Žive.sk v liste Markíza s tým, že takýmto konaním jej vzniká škoda. Podľa návrhu televízii by to vyzeralo tak, že počas filmu, na ktoré má zakúpenú licenciu napríklad JOJ, by bolo vysielanie blokované. Blokovanie požadovali rovnako od 20. februára.

Prípadom sa už zaoberá aj Protimonopolný úrad, ktorý skúma, či sa televízie Markíza a JOJ nedohodli na spoločnom postupe ohľadom snahy obmedziť konkurenciu z Českej republiky. „Protimonopolný úrad SR voči uvedeným dvom podnikateľom vedie prešetrovanie vo veci možného porušenia ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V tomto štádiu prešetrovania sa však úrad nemôže bližšie vyjadriť k danej problematike,“ reagovala pre Omediach.com Adriana Oľšavská, hovorkyňa Protimonopolného úradu SR.

Podrobnosti: Protimonopolný úrad preverí JOJ a Markízu pri snahe obmedziť konkurenciu z Česka

Prešlo niekoľko mesiacov, čo sa zmenilo?

Na výzvu reagoval z veľkých operátorov len Orange a to tak, že vo februári pristúpil k vypnutiu vysielania staníc Prima Cool, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Star, ale aj ČT Šport a ČT Art/Dětem. Postupne – najprv v Orange TV cez kábel a následne aj v Orange TV cez internet. Aktuálne sú tieto stanice dostupné u operátora iba na zariadeniach prenositeľných do zahraničia – mobil, tablet, notebook. V ponuke Orange TV aj naďalej ostali ČT1, ČT2, ČT 24, 3x Barrandov, Prima Plus a Nova International, ktoré je možné síriť na území SR. „Využili sme všetky zákonné možnosti, ako zabezpečiť ďalšiu distribúciu dotknutých českých TV staníc, no po komunikácii s českými vlastníkmi vysielacích práv bola z ich strany odpoveď jednoznačná – licenciu pre vysielanie týchto staníc na Slovensku žiadnemu operátorovi neudelili,“ vysvetlil Orange.

Ďalší operátori zatiaľ na výzvu nereagovali, viacerí sa k prípadu odmietli vyjadriť. "Pre zákazníkov služby O2 TV sa ponuka TV staníc nemení. Z českých staníc, ktoré máme v ponuke (ČT1, ČT2, ČT24) sa riadime podmienkami, ktoré máme zmluvne dohodnuté s vysielateľom," oznámila O2. Napríklad aj Telekom má české stanice zatiaľ v ponuke. „Túto tému sme zaregistrovali a je predmetom rokovaní s vysielateľmi,“ povedal pre Omediach.com hovorca Telekomu Michal Korec.

JOJ mlčí, Markíza vysvetľuje

Vysielateľ televíznych staníc JOJ Group na otázky Omediach.com nereagoval. Markíza - Slovakia od svojej požiadavky neustúpila: „V súčasnosti vyhodnocujeme všetky aspekty porušenia našich výhradných vysielacích práv ku konkrétnym programom nadobudnutým pre územie Slovenska. Markíza nikdy nepožiadala slovenských operátorov, aby prestali vysielať akékoľvek české programové služby.  Markíza požiadala slovenských operátorov len o to, aby neporušovali jej výhradné licenčné práva k špecifikovaným programom nadobudnutým pre územie Slovenskej republiky,“ reagovala pre pre Omediach.com vedúca PR oddelenia Markízy Andrea Macáková. V súvislosti s podozrením na koordinovaný postup s JOJ Macáková uviedla, že "Markíza v tejto veci koná nezávisle a autonómne a v súlade s právnymi predpismi."

Patová situácia

Podľa Roberta Ťavodu, prezidenta Asociácie prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (ktorá združuje približne 17 káblových operátorov vrátane UPC, Slovanetu, sledovanietv...) otázka autorských práv obsiahnutých vo vysielaní, je veľmi komplikovaná. Upozorňuje, že každý prevádzkovateľ retransmisie na Slovensku nemôže žiadnym spôsobom zasiahnuť do obsahu retrasmitovaného programu (hovorí o tom zákon o mediálnych službách), vysielanie programovej služby je chránené autorským zákonom. "To sú základné princípy retransmisie.
Požiadavkou slovenských vysielateľov bolo vypínanie niektorých častí programov iných vysielateľov z ČR v časoch, ktoré slovenský vysielatelia určili, lebo deklarovali vlastníctvo exkluzívnych vysielacích práv na tieto časti programov pre územie SR. Z tejto požiadavky je zrejmé, že jej akceptáciou by sa prevádzkovateľ retransmisie dopustil porušenia zákona. Prevádzkovatelia retransmisie na Slovensku nikdy neriešili práva k vysielanému obsahu, ani nemajú dôvod to robiť,“ povedal Ťavoda. "O tom, prečo požiadavku formulovali takýmto spôsobom (obe komerčné slovenské televízie rovnako) pri nepochybnej kvalite právnych teamov, ktoré pre nich pracujú, je zrejmé, že o formulácii požiadavky nerozhodli právnici. Ak teda máme (prevádzkovatelia retransmisie) zabrániť porušovaniu ich exkluzívnych práv na území Slovenska, existuje jediná cesta, ukončiť retransmisiu českých programov na Slovensku. Od tejto hrozby sa slovenskí vysielatelia dištancovali, lebo vedia, že by ich to poškodilo. Takže nastala patová situácia, hodnotí aktuálnu situáciu Ťavoda.

Prvotná informácia o tomto probléme vzišla podľa jeho slov zo strany Markízy v súvislosti s prípravou vysielania nového programu ešte v decembri 2022. „Už vtedy som vzniesol námietku, že takáto požiadavka bude mať za následok vypnutie inkriminovaného programu (Prima Krimi) ako celku, a nie „režírovanie“ programovej služby českého vysielateľa na pokyn slovenského vysielateľa, ako si predstavovali. Napriek tomu sme súhlasili s jeho vypnutím, pokiaľ na tom nastane všeobecná zhoda a tento program vypnú veľkí operátori. V tom čase sme si neuvedomili, že podobný problém môže mať aj iný slovenský vysielateľ,“ popisuje situáciu Ťavoda.

„A stalo sa. Začiatkom roku 2023 sa ozvala aj JOJ s rovnakou výzvou pre operátorov, ale na ďaleko väčší počet českých programov (programy skupín Prima, Barrandov a niektoré programy verejnoprávnej Českej televízie). Vygenerovali veľké počty relácií, ktoré sme mali „režírovať“ vypínaním z podobne formulovaných dôvodov. To by operátori nedokázali robiť ani s veľkým počtom zamestnancov technickej podpory.“

Okrem jedného rokovania s TV Markíza sa žiadne ďalšie rokovania APKT s vysielateľmi neuskutočnili. „Tlak oboch slovenských komerčných vysielateľov pokračuje pravidelným zasielaním zoznamov relácií v programoch, ktoré by sme mali vypínať, čo nemôžeme robiť. Domnievam sa, že ide o snahu zastrašiť operátorov (len Orange vypol niektoré programy úplne).“

Čo by znamenalo vypínanie požadovaných programov
 
„Výzva slovenských komerčných televízií tak, ako ju formulovali, je nesplniteľná zo strany slovenských prevádzkovateľov, nútila by ich k flagrantnému porušeniu zákona a k následným sankciám od Rady pre mediálne služby (finančné pokuty) , až k strate registrácie retransmisie,“ dodáva Ťavoda.  "Pokiaľ by sme boli nútení vypnúť české programy, pre mnohých našich zákazníkov by naša služba stratila opodstatnenie. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sledujú českú kultúru, oceňujú kvalitu ČT, mnohé programy vznikajú v koprodukcii oboch verejnoprávnych televízií, jednoducho, spätosť oboch národností je historická. Svoje o tom povedal aj pán Veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák, keď povedal, že komerčné televízie nič nepochopili a že nemožno všetko merať peniazmi. Rozhodne by to bol zásah, ktorý by nepriniesol nič dobrého pre obe krajiny. Okrem toho si nepamätám, že by niekedy k takémuto rozkolu v Európe došlo," dodal Ťavoda.

Treba povedať, že našou (prevádzkovatelia retransmisie) úlohou nie je skúmanie autorskoprávnych vzťahov k obsahu jednotlivých programových služieb, ale nedá sa vylúčiť, že pri ich ortodoxnom dodržiavaní retransmisia zanikne.

K situácii sa pre Omediách.com vyjadrila aj SAKT (Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie), ktorá má približne 80 členov, medzi nimi je napríklad aj Orange, Telekom, Swan, Digi, Satro.

„Táto téma je na stole už niekoľko mesiacov a intenzívne v tejto veci komunikujeme s dotknutými vysielateľmi... Veríme, že tieto požiadavky sa dajú riešiť aj spôsobom, aby na konci dňa nebol znechutený divák, ktorí zanevrie na služby lineárnej televízie úplne. Cieľom je teda citlivo dosiahnuť stav akceptovateľný aj vysielateľmi, aj operátormi a hlavne divákmi a s takýmito návrhmi prichádzame a budeme prichádzať za vysielateľmi. V tomto čase ešte nie je dohodnutý finálny stav,“ reagoval pre Omediach.com predseda sekcie operátorov SAKT Vlastimil Lakatoš z Antik Telecom.

Rada pre mediálne služby: Zákon nedáva vysielateľom právomoc určovať, aký obsah môžu operátori ponúkať

Rada pre mediálne služby tvrdí, že nemá žiadnu kompetenciu, na základe ktorej by mohla prevádzkovateľom retransmisie určiť, aké programové služby musia poskytovať svojim koncovým užívateľom. „Ponuka programových služieb je  výlučne výsledkom obchodno-právneho vzťahu medzi konkrétnym vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie.“ Napriek tomu sa Rada pre mediálne služby v tejto téme angažuje – svoje podrobné stanovisko poskytla na Protimonopolnému úradu SR, ministerstvu zahraničných vecí aj veľvyslanectvu ČR v SR.
 
Rada (v tom čase ešte Rada pre vysielanie a retransmisiu) sa témou vyraďovania českých programových služieb z ponuky slovenských prevádzkovateľov retransmisie už v minulosti zaoberala. Diskusiu v tom čase spočívala najmä v tom, že niektorí českí vysielatelia nedisponovali právami na šírenie svojich programových služieb mimo územia ČR. Vysielanie programov, ku ktorým musia televízie získať práva, napr. zahraničných filmov, športových prenosov či licencovaných zábavných programov, je totiž spravidla teritoriálne obmedzené na územie, v ktorom má vysielateľ udelené oprávnenie na vysielanie, a tak české televízie nemohli udeliť slovenským operátorom súhlas so šírením ich programových služieb v SR. Išlo najmä o programové služby spadajúce pod skupiny PRIMA a NOVA. Z toho dôvodu boli na Slovensku šírené iba ich medzinárodné verzie, napr. Nova International a Prima plus, ktoré vysielali prevažne tzv. vlastnú produkciu, teda programy vyrobené samotným vysielateľom, ku ktorým plne disponoval vysielacími právami. V týchto prípadoch teda išlo primárne o problém s autorskými právami k jednotlivým programom. Keďže avizované vyraďovanie českých programových služieb vyvolalo vo verejnosti značné znepokojenie a téme bola venovaná veľká mediálna pozornosť, zorganizovala Rada v roku 2017 s jednotlivými aktérmi spornej témy panelovú diskusiu. Jej cieľom bolo podnietiť zainteresované subjekty k spoločnému hľadaniu uspokojivého riešenia vzniknutej situácie, keďže samotná Rada nemala ani v tom čase zákonné kompetencie vo veci konať.
 
„Aj v aktuálnej situácii by Rada pre mediálne služby mohla vzhľadom na absenciu zákonných kompetencií zohrať len rolu mediátora. Vnímame, že vzniknutý stav nie je vyhovujúci pre diváka, čo je vzhľadom na jazykovú a kultúrnu blízkosť slovenského a českého prostredia pochopiteľné. Rovnako tak však chápeme relevanciu obchodných záujmov vysielateľov a politiku mediálnych skupín. Ako regulátor musí Rada pre mediálne služby na problém nazerať komplexne,“ povedala pre Omediach.com vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.
 
Podľa jej slov zákon o mediálnych službách nezakladá žiadnu právomoc pre vysielateľov, ktorá by im umožňovala nariaďovať prevádzkovateľom retransmisie obsah ich programovej ponuky. Uvedeného sa môžu domáhať len prostredníctvom súdnej žaloby.