JOJ dostala pokutu za reklamu Tatry mountain resorts od J&T

JOJ dostala pokutu za reklamu Tatry mountain resorts od J&T Foto: JOJ

Licenčná rada dala JOJ na poslednom zasadnutí hneď niekoľko pokút za dve letné vydania reality šou Slnko, Seno, Slanina.

 

 

Pokutu vo výške 8 tisíc eur dostala JOJ za to, že reality šou vysielaná 15. júla a 13. augusta nebol vhodná pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci  tak  televízia program označila. Obsahoval obscénne vyjadrovanie. Zároveň počas programu televízia prekročila povolený limit vysielanej reklamy a dostatočne neoddelila od programu reklamný komunikát propagujúci internetovú stránku www.gotatry.sk spoločnosti Tatry mountain resorts, za ktorou je J&T Group, spoločnosť blízka televízii.

Tri tisíc dostala JOJ za to, že nedodala rade na vyžiadanie záznam spomínaných relácií.

ďalších 1 400 eur dostal vysielateľ za to, že na WAU v júli, auguste a septembri 2013 nedosiahol minimálne dvojpercentný a v rámci vysielania na JOJ v júli 2013 minimálne 15-percentný podiel vysielania programov vo verejnom záujme.

Tri tisíc eur dostala aj Markíza za to, že v lete, krátko popoludní odvysielala film Dědictví aneb Kurvahošigutntag, ktorý označila, že je vhodný pre maloletých od 12 rokov. Podľa rady bol nevhodný pre túto skupinu, pretože obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie.

Licenčná rada dala zároveň sankciu rádiu Expres za odvysielanie vulgárnej piesne Rosana.

Viac: Expres dostal pokutu za vulgárnu pieseň Rosana