Ministerstvo školstva si objednalo vysielanie na Markíze a TA3 za dva milióny eur

Ministerstvo školstva si objednalo vysielanie na Markíze a TA3 za dva milióny eur Foto: TA3

Ministerstvo školstva podpísalo s TA3 a Markízou zmluvu na výrobu programov. RTVS nemala záujem. Nakúpený vysielací čas je na informovanie verejnosti o pomoci v školstve, ktorá bola realizovaná z fondov EÚ.

 

 

S Markízou podpísalo zmluvu samotné ministerstvo školstva na výrobu programu za 1 296 000 eur (vrátane DPH) na účely informovania a publicity národných projektov implementovaných z prostriedkov EÚ. Ide o program na Markíze a Doma, celkovo 1050 minút rozložený do apríla 2015. Cena 1 sekundy vysielacieho času je 20,57 eur s DPH.

So zástupcami TA3 podpísala zmluvu Agentúra ministerstva školstva na výrobu programov za účelom zabezpečenia informovania a publicity Objednávateľa pre Operačný program Výskum a vývoj v hodnote 679 680 eur. Ide o program v celkovom rozsahu 600 minút, pričom sekunda stojí 15,73 eur.

„Vylúčili sme akúkoľvek nadlinkovú PR publicitu formou napr. televízneho spotu, pretože chceme verejnosť podrobne informovať o aktivitách národných projektov, z ktorých je to financované. V rámci prieskumu trhu boli oslovené tri televízie, pričom najnižšia cena je zo strany Markízy," povedal pre Omédiách.com hovorca ministerstva Michal Kaliňák.

„Úlohou rezortu školstva je ... zabezpečiť informovanie širokej verejnosti o pomoci poskytovanej z Európskeho sociálneho fondu pre operačný program Vzdelávanie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre operačný program Výskum a vývoj," povedal Kaliňák.

„Je našou povinnosťou využívať finančné prostriedky, ktoré sú na tieto účely určené viazané a schválené tak, aby došlo k efektívnemu naplneniu cieľov publicity – informovaniu širokej verejnosti o pomoci, ktorá bola realizovaná z fondov EÚ. Nielen odborná obec, ale aj široká verejnosť musí byť korektne informovaná a má právo vedieť o využití eurofondov v rezorte školstva," dodal.

Podobné stanovisko poskytla aj Eliška Šándorová z agentúry ministerstva. "Nákup vysielacieho času, na ktorý sa pýtate, bude využitý na účasť v televíznych reláciách (Euroskop). Okrem zástupcu ASFEU je hosťom relácie vždy prijímateľ, ktorý realizoval projekt," povedala Šándorová.

RTVS sa o takéto prostriedky neuchádzala. "Zväčša sú to komerčné formáty vrátane reklamy, do ktorých nemôžeme ísť, kvôli limitom reklamy. Toto je jeden s príkladov, kde sa RTVS nemôže uchádzať, lebo je tam reklamné posolstvo. Ak sú podmienky verejného obstarávania nastavené na takýto typ formátov, tak prirodzene neuspejeme," povedal v rozhovore pre Omédiách.com šéf RTVS Václav Mika.