Podľa rady UPC šírila české programy nelegálne

Podľa rady UPC šírila české programy nelegálne Foto: UPC

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila spoločnosti UPC Broadband Slovakia, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie, sankciu tisíc eur za nezákonné šírenie českých televíznych staníc na Slovensku.

 


Podľa zákona „poskytovať retransmisiu programovej služby je možné len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto služby." Podľa rady spoločnosť porušila zákon tým, že poskytovala v dňoch 17. septembra, 1. a 3. októbra minulého roka, 3. a 5. februára tohto roka retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema a dňa 4. februára 2015 retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema prostredníctvom služby UPC Digital bez súhlasu pôvodných vysielateľov.

 

Výhrady voči šíreniu českých prgramov majú hlavne slovenskí vysielatelia, ktorí musia na Slovensku bojovať o priazeň divákov v konkurencii s českými stanicami.