Ako film slúžil politike

Ako film slúžil politike Slovenský štát: Nástup Foto: SFÚ

„Tento film je o tom, ako mocní prostredníctvom kinematografie ovplyvňovali to, čo si spoločnosť myslí," týmito slovami sa začal dokument Film a politika, ktorý v stredu vysielala STV na Dvojke. Keď som videla, že film vznikol za podpory ministerstva kultúry a audiovizuálneho fondu, mala som obavu, či sa dá natočiť normálny dokument o politike vo filme, ak sa točí zo štátnych peňazí. Môžem povedať nielen to, že sa dá, ale aj, že ho odporúčam. Pokračovanie.