NKÚ ide na kontrolu do RTVS, posvieti si na niektoré zmluvy

NKÚ ide na kontrolu do RTVS, posvieti si na niektoré zmluvy Foto: RTVS

Najvyšší kontrolný úrad ide na kontrolu do RTVS. Na základe podnetu poslancov parlamentu úrad preverí postup pri uzatváraní a realizácie vybraných zmlúv. Kontrola bude prebiehať od marca do augusta.

Na nehospodárne nakladanie s financiami upozornili minulý rok poslanci výboru pre kultúru a médiá, na základe ich podnetu bola v RTVS minulý rok finančná kontrola z ministerstva kutúry, ktorý okrem iného zistila, že bývalý programový riaditeľ Marek Ťapák spojil svoje pôsobenie v RTVS so svojou podnikateľskou činnosťou, čím bol v jasnom konflikte záujmov."

„Pán Ťapák si ako programový riaditeľ vymyslel a schválil výrobu inscenácie Nero a Seneca. Tento divácky neúspešný program stál približne pol milióna eur, pričom p. Ťapák ho aj režíroval, za čo si vyplatil odmenu 12-tisíc eur. Na tento očividný konflikt záujmov som upozornil ešte v máji. Krátko na to z RTVS odišiel. Keďže mu odmena bola vyplatená v rozpore so zákonom, žiadam ho, aby túto odmenu vrátil do rozpočtu RTVS,“ vyzval minulý rok predseda výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský s tým, že o tomto probléme vedela niekoľko mesiacov aj Rada RTVS, ktorá má inštitúciu kontrolovať, namiesto toho problémy zľahčovala a bagatelizovala. 

Finančná kontrola inisterstva kultúry bola zameraná výlučne na hospodárenie s peniazmi, ktoré plynú zo zmluvy so štátom, čo je približne jedna tretina celého rozpočtu RTVS. „Žiaľ, kontrolóri ministerstva kultúry nemajú oprávnenie skontrolovať všetky zmluvy, teda najmä tie, ktoré RTVS uzatvára z peňazí koncesionárov. Verím, že v tejto oblasti urobí detailnú kontrolu Najvyšší kontrolný úrad, kam som posunul všetky moje zistenia v oblasti výroby programov, o ktorých som informoval ešte v máji,“ povedal Čekovský.

Kontrolóri z MKSR vytkli RTVS, že sa v nej nedodržiava viacero zákonov v oblasti účtovníctva, verejného obstarávania a zákona o finančnej kontrole a audite napríklad tým, že sa nerobia základné finančné kontroly účtovných dokladov na všetkých úrovniach.

RTVS v stanovisku označila vyjadrenia Čekovského za nepravdivé a zavádzajce. "Zdôrazňujeme, že pochybenie bolo zdokumentované v 13 prípadoch z niekoľkých tisíc kontrolovaných účtovných dokladov. RTVS sa dištancuje od zavádzajúcich tvrdení pána predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a trvá na tom, že zistenia kontroly MK SR v RTVS nijakým spôsobom nedokazujú nehospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými od štátu ani nesprávne nastavenie interných kontrolných procesov," napísala v stanovisku RTVS.