Poslanec Čekovský podal trestné oznámenie za vyhrážky smrťou či obesením

Poslanec Čekovský podal trestné oznámenie za vyhrážky smrťou či obesením Foto: Faceook Kristián Čekovský

Poslancovi OĽANO Kristiánovi Čekovskému došla trpezlivosť s rôznymi vyhrážkami, ktoré jemu a jeho rodine posielajú čitatelia na facebooku, a v utorok podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie.

„Chcem, aby zodpovedné orgány preverili vybrané vyhrážky, ktoré sa týkajú 7 ľudí a v prípade potreby začali trestné konanie,“ napísal na facebooku.

Ide o vyhrážky ako: "Národ ťa bude vešať… Treba vás vyhnať, povešať,… postrieľať s vašimi prašivými rodinami…“ A podobne.
Takéto a podobné hate speech sú špecialitou slovenskej facebookovej scény. K statusom známych osobností ich pridávajú často aj ľudia, ktorí vystupujú po vlastným menom, ženy, muži v rôznom veku. Napríklad na fotke vysmiata babička s malým vnúčaťom v náručí bez zaváhania napíše prezidentke najhoršie vulgarizmy, či ľuďom, s ktorými sa osobne vôbec nepozná, želá smrť, len kvôli tomu, že dotyčný má iné názory, inú sexuálnu orientáciu či vierovyznanie, alebo len tak.

Mnohí si neuvedomujú, že hoci sa cítia na internete anonymne, vzťahujú sa na nich aj v tomto priestore rovnaké zákony ako v ostatných oblastiach života. Nenávistné prejavy sú podľa slovenskej legislatívy trestné, keďže zasahujú do práva na ochranu dôstojnosti osôb, voči ktorým sú namierené.

Podľa Trestného zákona, kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Trestné je aj verejné podnecovanie na spáchanie trestného činu, či verejné schvaľovanie trestného činu.

„Správanie na sociálnych sieťach má rovnako ako v bežnom živote tiež svoje hranice. Stále platí, že na vaše pripomienky a správy napísané aspoň trochu slušne a konštruktívne sa snažím osobne odpovedať,“ napísal na faceooku čitateľom poslanec Čekovský. „Politici musia zniesť väčšiu mieru urážok a zásahov do súkromia. Agresívne vyhrážanie sa nám aj našim rodinám však tolerovať nemôžeme," dodal.