Aktivity vysielateľa JOJ v Česku sú nezvyčajné, hovorí predseda rady Mistrík

Aktivity vysielateľa JOJ v Česku sú nezvyčajné, hovorí predseda rady Mistrík

Televízie JOJ a Plus majú dvoch paralelných vysielateľov. Jedného vysielateľa majú na Slovensku a druhého v Čechách. Spoločnosť Doneal získala  licenciu na vysielanie rovnomenného programu z Čiech na Slovensko. Pre oba štáty vzniká neobvyklá situácia, hlavne pri rozhodovaní o sankciách.

 

 

Na otázky Omédiách.com o neobvyklom postupe majiteľov JOJ odpovedá predseda rady pre vysielanie a retransmisiu MILOŠ MISTRÍK.

Čo hovoríte na skutočnosť, že majitelia JOJ a Plus požiadali o licenciu aj na vysielanie z Čiech na Slovensko?

Je to dosť nezvyčajný postup, keď chce pôvodne jedna spoločnosť mať dve licencie a dve firmy na totožné programové služby (JOJ a PLUS) v dvoch rôznych štátoch. Vieme o najnovšom súhlase českej rady, ale ešte nevieme, čo povedali zástupcovia Doneal (spoločnosť, ktorá požiadala o licenciu) v Prahe na ústnom pojednávaní, ani ešte nemáme písomne vypracované rozhodnutie rady.
Nový stav môže znamenať nejasnosti v tom, kto vlastne práve vysiela daný program JOJ a PLUS: slovenská MAC TV či česká Doneal? Ak sa naši diváci budú napríklad sťažovať na prekročenie povoleného rozsahu reklamy vo vysielaní, alebo priveľa násilia a podobne, kto bude za to zodpovedný: slovenská MAC TV či česká Doneal?

Odporúčame aj: JOJ bude mať dvojníčku

Aké hrozby tu sú?

Problém môže byť v tom, že vznikne vacuum juris, čo v právnom štáte nikdy nie je dobrá vec.

Ako to chcete riešiť?

Ak vznikne kompetenčný problém medzi dvoma licenčnými radami, dvoma štátnymi legislatívami, budeme sa musieť obrátiť na európsku arbitráž. Celé je to ale zložitejšie, pretože ak vysielateľ, pôvodne slovenský, hoci aj presunie svoje sídlo do zahraničia, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, tu aj zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, tak aj naša legislatíva umožňuje, aby zostal taký vysielateľ v jurisdikcii Slovenska. Ale to sa už dostávame do špekulatívneho pásma.

Prečo to podľa vás vysielatelia JOJ urobili?

Na túto otázku by mali odpovedať majitelia. Myslím si, že to nerobia preto, že by chceli za to isté vysielanie platiť dvojnásobné dane - na Slovensku i v Čechách.

Požiadali sme o vysvetlenie JOJ, zatiaľ ho neposkytli.