Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií sa sprísňuje

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií sa sprísňuje Ilustr. foto: EU

Európska kominisa minulý týždeň uvítala uverejnenie sprísneného kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Spolu 34 signatárov, ako sú platformy, technologické spoločnosti a občianske organizácie, pri jeho vypracovaní vychádzalo z usmernení Komisie z roku 2021 a zároveň zohľadnilo skúsenosti z pandémie ochorenia COVID-19 a vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Sprísnený kódex nadväzuje na prvý kódex postupov z roku 2018, ktorého rámec sa vo svete považuje za priekopnícky. V novom kódexe, ktorý je dôležitým krokom k transparentnejšiemu, bezpečnejšiemu a dôveryhodnejšiemu online prostrediu, sa stanovuje množstvo konkrétnych záväzkov, ktoré musia platformy, ako aj celé odvetvie dodržať v boji proti dezinformáciám.

„Nový kódex proti dezinformáciám prichádza v čase, keď Rusko zneužíva dezinformácie ako súčasť vojenskej agresie voči Ukrajine, ale aj v čase iných početných útokov na demokraciu. Vďaka nemu dnes plníme veľmi dôležité záväzky na zníženie vplyvu dezinformácií na internete a využívame ďaleko spoľahlivejšie nástroje na meranie plnenia týchto záväzkov EÚ vo všetkých jej krajinách a úradných jazykoch. Lepšie nástroje na označenie dezinformácií a pochopenie toho, čo vidia na obrazovke majú aj samotní používatelia. Novým kódexom sa zároveň zníži finančná podpora poskytovaná šíriteľom dezinformácií a zjednoduší prístup výskumných pracovníkov k údajom platforiem,“ povedala podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť EK Věra Jourová.

Medzi 34 signatárov patria významné online platformy, konkrétne spoločnosti Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale aj iné subjekty, ako sú menšie alebo špecializované platformy, zástupcovia odvetvia online reklamy, reklamné technologické spoločnosti, overovatelia faktov, zástupcovia občianskej spoločnosti alebo tí, ktorí ponúkajú špecifické odborné znalosti a riešenia na boj proti dezinformáciám.

Účelom sprísnenia kódexu je riešiť nedostatky toho predchádzajúceho zavádzaním silnejších a podrobnejších záväzkov a opatrení vychádzajúcich z prevádzkovej praxe nadobudnutej v posledných rokoch.

Nový kódex obsahuje konkrétne tieto záväzky:

- kódex nie je len pre veľké platformy, ale zahŕňa aj viacero rozličných subjektov, ktoré zohrávajú úlohu pri zmierňovaní šírenia dezinformácií, a je otvorený aj ďalším signatárom;
- krátenie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií tým, že sa zabezpečí, aby prišli o príjmy z reklamy;
- doplnenie nových foriem manipulatívneho správania, ako sú falošné účty, boty alebo škodlivé deepfakes, ktoré šíria dezinformácie;
- vybavenie používateľov lepšími nástrojmi na rozpoznávanie, pochopenie a označovanie dezinformácií;
- rozšírenie overovania faktov vo všetkých štátoch EÚ a ich úradných jazykoch a zaručenie spravodlivého odmeňovania overovateľov;
- zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy zlepšením jej označovania, informovaním o sponzoroch a o dĺžke nasadenia a zobrazovania reklamy tak, aby ju používatelia vedeli ľahšie rozpoznať;
- viac podpory pre výskumníkov zlepšením ich prístupu k údajom platforiem;