Partnerom budovania 5G siete od O2 bude Ericsson

Partnerom budovania 5G siete od O2 bude Ericsson Foto: O2

O2 ukončilo niekoľkomesačný proces výberu dodávateľa sietí novej generácie a za partnera pri ich budovaní si zvolilo spoločnosť Ericsson. Dôkladné výberové konanie za účasti všetkých relevantných hráčov preverilo možnosti dodávateľov aj v praktických testoch, keď ešte v októbri 2020 O2 sprístupnilo 5G sieť v štyroch vybraných častiach Bratislavy aj verejnosti.

„Výber dodávateľa je tak po úspešnom vlaňajšom výberovom konaní na prideľovanie frekvencií vhodných na výstavbu 5G siete, zavŕšením procesu príprav samotného štartu vybudovania kvalitnej 5G infraštruktúry. Od tohto momentu sa tak môžeme naplno sústrediť na plán rozširovania dostupnosti rýchlej siete novej generácie na území Slovenska, ktorá pokryje stúpajúce nároky dátovej prevádzky našich zákazníkov,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.
„Na prevádzku našich 2G, 3G, 4G, či 4,5G sietí používame viacero technológií od rôznych dodávateľov, pričom všetky prechádzajú pred nasadením do reálnej prevádzky dlhodobým testovaním nielen z pohľadu funkčnosti a výkonnosti, ale aj bezpečnosti. Rovnako pristúpime aj k výstavbe siete novej generácie fungujúcej na technológii Ericsson, ktorá bude spĺňať najmä budúce nároky na dátové toky našich zákazníkov,“ dodal Tóth.

Dohoda o spolupráci na výstavbe mobilných sietí novej generácie 5G a modernizácie RAN zahŕňa rozsiahlu generačnú obmenu súčasných 2G, 3G a 4G technológií. "Následkom tohto kroku bude zlepšenie užívateľského zážitku pri používaní mobilných služieb, zníženie energetickej záťaže inštalovaných zariadení a príspevok k efektívnej výstavbe celoplošnej siete 5G.

Moderné 5G siete s ich vlastnosťami približujúcimi sa pevnému pripojeniu nájdu využitie aj na pripojenie domácností tam, kde nie je dostupné pokrytie pomocou káblového pripojenia. 5G siete sú nevyhnutným krokom vo vývoji sieťových riešení a lepšej správe frekvenčného spektra.