Radostne oznamuje dostupnosť VoWiFi a VoLTE aj pre Radosť

Radostne oznamuje dostupnosť VoWiFi a VoLTE aj pre Radosť

Zákazníci Radosti môžu volať svojim blízkym bez obmedzení cez služby VoLTE aj VoWiFi. Tieto sa automaticky poskytujú každému zákazníkovi. Ak má zákazník kompatibilné zariadenie, môže služby využívať, stačí, ak má tieto funkcie povolené v mobilnom zariadení.

 

Čo je VoWiFi?

VoWiFi je technológia, ktorá umožňuje prenos volaní prostredníctvom WiFi siete. Zákazník nepotrebuje na spojenie žiadnu externú aplikáciu a svoj hovor vybaví priamo z telefónu, rovnako ako štandardný hovor navolením konkrétneho kontaktu zo svojho telefónneho zoznamu. Zároveň nie je podmienkou, aby volaný, tak ako je tomu pri volaní cez rôzne aplikácie, bol na dátach. Naopak volaný môže prijať hovor aj na 2G či 3G sieti a rovnako na všetkých, aj starších, telefónoch. Aktivácia služby prebehne automaticky, ak bude mať zákazník jedno z podporovaných zariadení s najaktuálnejšou verziou softvéru spolu so 4G LTE SIM kartou. Stačí sa mu len jednoducho pripojiť do WiFi siete a povoliť funkciu VoWiFi v nastaveniach siete na jeho zariadení tak, ako je tomu napríklad pri službe VoLTE (Voice over LTE).

Čo je VoLTE?

VoLTE (Voice over LTE) je technológia, ktorá umožňuje prenos hovorov prostredníctvom LTE (4G) siete. Pri takomto hovore sa jeho cena nemení a dáta nespotrebujú, ale výrazne sa zlepší kvalita hovoru a rýchlosť spojenia.
Zoznam kompatibilných zariadení pre našu sieť nájdete tu (zoznam sa priebežne aktualizuje)