Operátori odmietajú návrh o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Operátori odmietajú návrh o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Ilustr. foto: Orange

Telekomunikační operátori, združení v organizácii Fórum pre komunikačné technológie, kam patria všetci hlavní operátori, odmietajú návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Prijatie takejto novely a jej následné uvedenie do praxe by podľa nich vážne ohrozilo rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku a v čase energetickej krízy aj podlomilo finančnú stabilitu firiem podnikajúcich v sektore elektronických komunikácií, ktoré patria k najväčším investorom a zároveň aj platcom daní na Slovensku. Návrh zákona by preto mal byť podľa nich z rokovania parlamentu stiahnutý a podrobený  riadnemu legislatívnemu procesu.

Okrem dlhodobých investícií do budovania a modernizácie pevných a mobilných sietí na úrovni 350 až 400 mil. EUR ročne zaplatili operátori v rokoch 2020 a 2022 vyše 200 mil. EUR za získanie licencií od Slovenskej republiky na prenájom frekvencií pre budovanie sietí 5G. Ďalších približne 20 mil. EUR budú operátori platiť každý rok za to, že ich v praxi využívajú. Mobilní operátori preto patria k najväčším súkromným investorom v krajine a najväčším platiteľom daní a odvodov, píšu operátori vo vyhlásení, ktoré dnes zverejnili.

„Najväčšou prekážkou ich hospodárenia sa však od roku 2021 stal bezprecedentný nárast ceny elektrickej energie, ktorá je jedným z ich hlavných operatívnych nákladov. Aj keď náklady pre každého z národných operátorov pre rok 2022 narastú oproti plánom o milióny eur, tieto spoločnosti nesmú poľaviť vo svojich investíciách, pretože licencie na využívanie frekvencií rovnako ako strategické dokumenty SR a EÚ pre oblasť digitalizácie stanovujú jasné termíny.“

Pre celý sektor je teda sklamaním, že namiesto hľadania systémových riešení na zmiernenie dopadov nárastu cien elektriny a podpory investícií pre rozvoj digitálnej infraštruktúry sa objavil len návrh na ďalšie zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia, ktorý by národným operátorom znížil ich jednotlivé rozpočty o ďalších niekoľko miliónov EUR. Navyše bez náležitej odbornej diskusie a posúdenia dopadov nielen na tieto subjekty, ale aj celú ekonomiku SR.

Operátori upozorňujú, že návrh nebol predmetom odborných debát a analýz, v stanovisku zhrnuli svoje konkrétne námietky.