Europarlament vyzval slovenskú vládu na boj proti nenávistným prejavom a stíhanie trestných činov z nenávisti

Europarlament vyzval slovenskú vládu na boj proti nenávistným prejavom a stíhanie trestných činov z nenávisti Foto: Šimon Kern

Poslanci Európskeho parlamentu v reakcii na dvojnásobnú homofóbnu vraždu v Bratislave vo štvrtok vyzvali Slovensko a ďalšie štáty EÚ, aby bojovali proti nenávistným prejavom a stíhali trestné činy z nenávisti. Europoslanci tak reagovali na vraždu pred barom Tepláreň. Odsúdili beztrestnosť skupín zameraných proti LGBTIQ + ľuďom, najmä pokiaľ ide o extrémne pravicové skupiny. Žiadajú zastaviť všetky urážlivé, agresívne a homofóbne prejavy voči LGBTIQ+ komunite.

V uznesení poslanci odsúdili nenávisť a násilie voči „osobám na základe ich pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu a pohlavných znakov na Slovensku aj v EÚ“.

V texte uznesenia sa uvádza, že zbabelý teroristický čin proti komunite LGBTIQ+ bol motivovaný krajne pravicovou ideológiou. Vyzývajú slovenskú vládu, aby preukázala “skutočné odhodlanie jasne pokročiť vpred v ochrane LGBTIQ+ osôb“ a zaujala “rozhodný verejný postoj” proti porušovaniu ich ľudských práv.

Parlament vyjadril „vážne znepokojenie nad častým používaním urážlivého, agresívneho a homofóbneho jazyka voči komunite LGBTIQ+ na Slovensku, a to aj bývalými a súčasnými členmi vlády”. Poslanci tiež vyzývajú na odmietnutie „akejkoľvek formy spolupráce s krajne pravicovými extrémistickými silami“.

S odkazom na podobné trestné činy z nenávisti v Bulharsku, Chorvátsku a Litve poslanci vyjadrili hlboké znepokojenie nad „beztrestnosťou skupín zameraných proti LGBTIQ+ osobám, najmä krajne pravicových extrémistických skupín“ a dôrazne odsudzujú vlády EÚ, ktoré sa spoliehajú na „podporu krajne pravicových a ďalších politických strán neznášanlivých voči LGBTIQ+ osobám s cieľom získať prístup k moci a udržať si ju“.

Poslanci sa obávajú, že mladšie generácie „sa čoraz menej zaujímajú o dejiny fašizmu“ vrátane “nenávisti voči LGBTIQ+ osobám, etnickým menšinám a židovskému obyvateľstvu“. Z tohto dôvodu zdôrazňujú, že je potrebné, aby školské osnovy venovali väčší priestor učeniu o rôznych ideológiách a ich dôsledkoch.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli trestné činy z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám vyšetrované a páchatelia týchto činov stíhaní, vrátane podnecovania nenávisti na internete.

Pridať nenávistný prejav do zoznamu trestných činov EÚ

EÚ by mala začať kampane proti naratívom zameraným proti LGBTIQ+ osobám a financovať programy na podporu miestnych organizácií a občianskych iniciatív s cieľom pomôcť rozvíjať “schopnosť obyvateľstva odolávať pravicovému extrémizmu”. Poslanci Európskeho parlamentu tiež vyzvali Radu, aby rozšírila zoznam trestných činov EÚ o prejavy a trestné činy z nenávisti, a vyzvali Maďarsko a Poľsko, aby prestali blokovať prijatie tohto rozhodnutia.