Európa pripravuje reguláciu umelej inteligencie

Európa pripravuje reguláciu umelej inteligencie Ilustr. foto: Eset

 Umelá inteligencia prináša príležitosti, ale aj ohrozenie. Európa je prvým regiónom vo svete, ktorý sa začal vážne zaoberať reguláciou využívania umelej inteligencie. A to vo forme pripravovaného Nariadenia EÚ o umelej inteligencii (AI Act), ktorého cieľom je ochrana pred ohrozením, bez obmedzovania inovácií.

K téme regulácie sa stretli v rámci ITAPA Digital Talks zástupcovia EK a spoločností, ktoré už majú s umelou inteligenciou bohaté skúsenosti.

„Sme prví na svete, kde diskutujeme o takomto návrhu. V komisii vedieme dialóg, ale zároveň zapájame aj ďalšie organizácie, keďže v rámci OECD je viacero organizácií a budeme musieť prijať rôzne kompromisy a názory na túto tému,” povedal Martin Ulbrich z Content and Technology - Artificial Intelligence z Európskej komisie (EK).  Do úvahy sa berú rôzne štúdie, názory, pripravujú sa rôzne nastavenia. Zákon o umelej inteligencii by mala Európska únia prijať v roku 2027.

„Vieme sa zhodnúť na tom, že potrebujeme vhodný regulačný rámec,“ povedal Malte Firlus zo spoločnosti Amazon. „My, ako aj väčšina malých a stredných podnikov už dnes využívame umelú inteligenciu vo svojich produktoch a službách. A je aj známe to, že vyše polovica týchto firiem poskytuje vysoko rizikové služby,“ dodal. Uviedol tiež, že európsky trh je pre ich spoločnosť veľmi dôležitý a veľká skupina zamestnancov vyvíja svoje služby práve s využívaním umelej inteligencie. „Regulácia tohto trhu je pre nás, ako aj pre legislatívcov veľká výzva,“ dodal.

Podľa Ivana Štefanca, europoslanca, prezidenta SME Europe a experta na digitálnu ekonomiku a inovácie je regulácia umelej inteligencie zmena, ale aj príležitosť. „Medzi európskymi politickými stranami je súlad v tejto oblasti, ale vždy v konečnom dôsledku o produkte používajúcom AI musí rozhodnúť človek.“ Uviedol tiež, že európsky parlament vyvinul iniciatívu pre malé a stredné podniky, ktorá by mala sledovať legislatívu práve pre tieto firmy.

Podľa právnika Ondřeja Vykoukala z advokátskej kancelárie Kroupa-Helán nie je ešte EK na túto legislatívu pripravená. „Technológie sa v súčasnosti menia obrovskou rýchlosťou, a preto je regulácia z pohľadu právnika v tejto oblasti veľmi diskutabilná,“ povedal. „Malé a stredné firmy nemajú kapacity sledovať legislatívne zmeny.“ Podľa prieskumu, ktorý urobili, až 15 % spoločností zvažuje odísť z európskeho trhu práve kvôli plánovanej regulácii a 65 % firiem dnes už ponúka služby, ktoré využívajú umelú inteligenciu.

Na otázku, či by regulácia mohla nahradiť etické zábrany, spíkri zhodne odpovedali, že regulačný rámec by mal byť blízky aj etickým pravidlám, ale v konečnom dôsledku je všetko a vždy na ľuďoch.
„Chceme, aby bola diskusia medzi všetkými hráčmi na trhu - aby bola regulácia prijateľná pre všetky zainteresované strany,“ zdôraznil Malte Firlus z Amazonu. „Tak, aby sme inovácie nezastavili, aby bol návrh zákona rozumný a neovplyvnil negatívne vývoj trhu v oblasti umelej inteligencie.“ Podľa Ondřeja Vykoukala sa biznis nevie regulovať sám a preto treba nájsť jasné pravidlá a regulačný rámec aj s výhľadom do budúcnosti.