Sledovanosť televíznych programov sa bude zisťovať aj na internete

Sledovanosť televíznych programov sa bude zisťovať aj na internete

Agentúra TNS Slovakia zavádza virtuálne peoplemetre. K televíznej sledovanosti pribudne meranie sledovanosti televízneho vysielania cez internet.

 

 

"Toto meranie sa spustí na už existujúcom peoplemetrovom paneli domácností, pričom sa budú využívať tzv. virtuálne peoplemetre. Meranie bude zachytávať údaje o sledovaní televízneho obsahu na počítačoch, prostredníctvom internetu," oznámila TNS v tlačovej správe. Prvé výsledky o online sledovanosti televízií budú k dispozícii už budúci rok.

Niektoré domácnosti tak budú okrem klasických peoplemetrov využívať aj virtuálne peoplemetre, ktoré sa nainštalujú do osobných počítačov alebo notebookov jednotlivých členov panelu domácností. Virtuálne peoplemetre by mali byť nainštalované v 20 percentách všetkých domácností peoplemetrového panela.

„Vďaka širokej ponuke digitálnych formátov rastie počet tých domácností, ktoré sledujú televízny obsah nielen cez klasické televízne prijímače. Preto sme veľmi radi, že aj Slovensko môžeme popri Veľkej Británii, Švajčiarsku či Dánsku zaradiť medzi tie krajiny, ktoré dokonale zmapujú tento zložitý meniaci sa televízny ekosystém," povedal riaditeľ pre TAM agentúry TNS Slovakia Roman Maslen.

Virtuálne peoplemetre merajú sledovanosť jednotlivcov domácnosti minútu po minúte v bežnom vysielacom čase. Tak isto merajú všetky formáty sledované s časovým oneskorením (napríklad streamy).

TNS Slovakia realizuje peoplemetrové meranie sledovanosti televízií na Slovensku už od roku 2004.