Šéfredaktori SME, TA3, HN a Aktuálne.sk o obmedzeniach pre novinárov na sociálnej sieti

Šéfredaktori SME, TA3, HN a Aktuálne.sk o obmedzeniach pre novinárov na sociálnej sieti Foto: Omédiách.com

Oslovili sme viacero redakcií s otázkou, či majú písané alebo nepísané normy, ako sa má ich redaktor správať na sociálnej sieti.

 

 

Matúš Kostolný (šéfredaktor SME): Redaktor musí zohľadniť, že pri verejných vyjadreniach nehovorí len svoj súkromný názor, ale jeho slová môžu byť vnímané aj ako postoj redakcie. Preto sa musí riadiť základnými hodnotami denníka SME. Od roku 2008 je súčasťou nášho etického kódexu aj časť venovaná blogovaniu a iným verejným prejavom: "Pri blogovaní a iných verejných prejavoch pracovníci pamätajú na to, že ich postoje a názory môžu byť vnímané ako postoje denníka SME. Aj pri verejných prejavoch sa preto riadia základnými hodnotami denníka SME. Za verejné prejavy sú považované aj názory zverejňované na internetových fórach, Facebooku, Twitteri a podobných službách, pokiaľ sú dostupné širšiemu okruhu ľudí (nielen najbližšej rodine a priateľom)."

 

Peter Vavro (šéfredaktor Hospodárskych novín): Považujem za elementárny znak profesionality, že novinár berie na zreteľ, že jeho názory na sociálnej sieti sú predmetom verejného záujmu. V takom prípade prirodzene platí, že si je vedomý toho, že reprezentuje, tak seba, ako aj médium, v ktorom pôsobí. Ale to neplatí iba pre sociálne siete, keďže náš etický kódex hovorí o tom, že naši ľudia by nemali poškodzovať meno HN a vydavateľstva v externom prostredí.

Máme normy, ktoré definujú a rámcujú vzťah našich ľudí a ich vystupovanie na verejnosti (sociálne siete do toho prirodzene spadajú). Na Slovensku, a špeciálne v novinárskej brandži, však stále zostáva rozdielny pohľad na to, že dobrým novinárom, nie je iba ten, kto napíše dobrý článok, ale aj ten, kto dobre reprezentuje značku novín alebo vydavateľstva, v ktorom pracuje. Hrdinov na Facebooku je omnoho viac, ako tých v reálnom živote a priamom osobnom kontakte. Preto ma pri pracovných pohovoroch nezaujímajú ľudia, ktorí nadávajú na svojho bývalého zamestnávateľa, ale tí, ktorí majú jasno, v čom sa chcú novinársky a profesionálne rásť.

 

Igor Čekirda (výkonný riaditeľ TA3): Vytvorením profilu na sociálnej sieti musí každý jej používateľ rátať so zásahom do jeho súkromia. Som teda presvedčený, že každý by mal prezentovať a zdielať svoje názory a životné situácie na sociálnej sieti tak, ako keby komunikoval na verejnosti. Obzvlášť to platí pri ľuďoch známych z televíznych obrazoviek, ktorí sú do istej miery už verejnými osobami. Televízia má samozrejme interné smernice pre zamestnancov a spolupracovníkov, avšak vystupovanie na sociálnych sieťach by malo podliehať nepísaným pravidlám slušného správania a etiky.

Odporúčame komentár: Prečo si novinár nemôže na Facebook napísať čo chce?

 

Jozef Matej (šéfredaktor Aktuálne.sk): Reportéri Aktuálne.sk sú si vedomí, že ich povolanie má špecifické postavenie v spoločnosti a že ich názory na sociálnej sieti, sa niekedy môžu zamieňať s názorom konkrétneho médiá alebo celej redakcie. Snažíme sa rešpektovať právo reportéra vyjadrovať sa k verejným veciam na sociálnych sieťach s tým, že nepodceňujeme jeho schopnosť rozoznať mieru vhodnosti.
Písané pravidlá nemáme.

Vzhľadom na to, ze Aktuálne.sk je menšia, no kompaktná redakcia, snažíme sa aj pri výbere reportérov zohľadňovať ich postoj k takým hodnotám, ako je ľudskosť a sloboda. Týmto spôsobom obmedzujeme vznik konfliktných situácií na minimum.