Vznikol web, kde si môžete porovnať ceny prístupu na internet vo vašom meste

Vznikol web, kde si môžete porovnať ceny prístupu na internet vo vašom meste Ilustr. foto: Towercom

Tzv. "Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu" vám ukáže, ktorý operátor má najvýhodnejšiu ponuku.

 

 

Záujemcovia si môžu na stránke www.ezd.sk/pcpi/index.php po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od telekomunikačných operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú pevný prístup k internetu. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori.

Stránku spustil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a Výskumným ústavom spojov.

„Podľa doterajších skúseností RÚ s prevádzkou porovnávača, RÚ, široká verejnosť a vzájomná konkurencia medzi operátormi vytvárajú efektívnu kontrolu správnosti zobrazovaných údajov a zvyšujú kvalitu tejto nezávislej služby," píše RU.

Stránka obsahuje poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov", na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia.

Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov.