Ministerstvo kultúry vyzýva SOZU, aby postupovala so zdravým rozumom

Ministerstvo kultúry vyzýva SOZU, aby postupovala so zdravým rozumom Foto:MK SR

Ministstvo kultúry v tlačovom vyhlásení prehlásilo, že nemá dosah na riaditeľa SOZA. Organizáciu vyzýva, aby postupovala v jednotlivých prípadoch citlivo, so zdravým rozumom.

 

 

Tlačová správa MK SR:

Ministerstvo kultúry v súvislosti s udalosťami okolo Slovenského zväzu autorského (SOZA) chápe rozhorčenie verejnosti. SOZA je však nezávislým občianskym združením, ktoré nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR a ministerstvo kultúry má smerom k nemu iba zákonom obmedzené právomoci, ako je napríklad vykonávanie dohľadu. Nemá však žiadnu kompetenciu rozhodovať o tom, kto má stáť na čele akejkoľvek neziskovej organizácie.

Ministerstvo vykoná aj v tomto prípade dohľad, ako SOZA dodržiava svoje povinnosti. Verejné stanovisko k nedávnym krokom SOZA sme už viackrát zaujali, v prípade Pohorelej bola výsledkom našej iniciatívy legislatívna úprava, ktorá v budúcnosti zabráni opakovaniu podobnej situácie ako v prípade Pohorelej. Takisto sme pred pár dňami prišli s jasným stanoviskom, že stužkovú nepokladáme za verejné podujatie, keďže je podobne ako svadba nekomerčným podujatím pre uzavretú spoločnosť, a teda by za hudobnú produkciu na nej nemala SOZA vyberať poplatky. SOZA na základe našej výzvy svoj úmysel vyberať poplatky za stužkové nakoniec aj zastavila.

V najbližšom období poskytneme jednoznačný výklad toho, čo je a čo nie je verejné podujatie. Opakovane však vyzývame SOZA, aby konala v súlade s naším výkladom. A najmä aby postupovala v jednotlivých prípadoch citlivo, so zdravým rozumom. Väčší problém totiž nevidíme v aktuálnom znení autorského zákona, ale v tom, ako niektorí tento zákon aplikujú v praxi.

Okrem toho, čo je najpodstatnejšie, ministerstvo kultúry pripravuje zásadnú zmenu autorského zákona. Vzhľadom na to, že Európska komisia práve v tomto období predložila na odbornú diskusiu návrh európskej smernice o kolektívnej správe, ktorá bude aj pre našu republiku záväzná v oblasti ochrany a uplatňovania autorských práv, experti ministerstva kultúry sa tiež aktívne zúčastňujú na posudzovaní tejto smernice. Tá bude z pracovných skupín neskôr postúpená práve na zasadnutie Rady ministrov kultúry a v roku 2013 by mala byť schválená. Definitívne znenie tejto smernice bude jedným z východísk pri tvorbe nového autorského zákona na Slovensku.