KORONAVÍRUS: Odklad splátok, predĺženie úverových rámcov aj nové peniaze na zvládnutie nepriaznivého obdobia. Slovenská sporiteľňa pomáha firmám a podnikateľom

KORONAVÍRUS: Odklad splátok, predĺženie úverových rámcov aj nové peniaze na zvládnutie nepriaznivého obdobia. Slovenská sporiteľňa pomáha firmám a podnikateľom Foto: SlSP

Najväčšia banka na Slovensku postupne prináša riešenia pre jednotlivé skupiny klientov s cieľom pomôcť im zvládnuť súčasnú situáciu. Najnovšie predstavila balík opatrení pre firmy a podnikateľov, ktorí s ňou bankujú.

 

„Sme si vedomí aktuálnej situácie týkajúcej sa koronavírusu a jej negatívnych dôsledkov pre podnikateľské prostredie. V rámci možností, ktoré ako banka máme, urobíme všetko preto, aby sme tieto dopady pomohli zmierniť a pomohli tak podnikateľskému sektoru, na ktorom stojí a padá slovenská ekonomika," hovorí Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo. „Zároveň však očakávame aj reakciu a koordináciu zo strany štátu. Ak to bude potrebné, sme pripravení participovať na distribúcii prípadnej štátnej podpory.“

 Predĺženie platnosti úverových rámcov a odklady splátok

Firmy a podnikatelia, ktorí svoje doterajšie záväzky voči banke plnili riadne a včas a ktorým v priebehu najbližších troch mesiacov končí platnosť prevádzkového financovania vo forme kontokorentného rámca, si budú môcť jednoducho predĺžiť jeho platnosť až o pol roka. Nebudú pritom musieť podpisovať dodatky k zmluve, banka takúto zmenu urobí jednoducho na základe ich žiadosti. „Týmto krokom vytvárame firmám kapacitu na riešenie ich operatívnych problémov a udržiavame dostupnosť prevádzkovej likvidity. Výška úverových rámcov zostane zachovaná, takže firmy budú môcť využiť aj prípadné nevyčerpané prostriedky,“ vysvetľuje Hovančák.

 Rovnako jednoducho budú môcť firmy s dobrou históriou spolupráce s bankou získať aj úpravu splátkového kalendára pri splátkových úveroch, napr. posun splatnosti istiny či úrokov až o pol roka. Ak to klient bude potrebovať, Slovenská sporiteľňa mu dokáže pomôcť napríklad aj posunutím termínu na splnenie neplatobných podmienok, ktoré je povinný splniť po čerpaní úveru. Môže ísť napríklad o rôzne dokumentárne informačné povinnosti či iné podmienky.

 Osobný kontakt len v nevyhnutnej miere

„Chceme minimalizovať riziko nákazy a osobný kontakt minimalizujeme len na naozaj nevyhnutné stretnutia. Vyššie uvedené zmeny budeme preto realizovať na základe podpísanej žiadosti bez predkladania ďalších podkladov,“ uvádza Hovančák. V prípade, že firma potrebuje niektorú formu úľavy, mala by telefonicky alebo mailom kontaktovať svojho firemného poradcu. Žiadosť stačí následne zaslať elektronicky cez službu Business24. Firemné centrá Slovenskej sporiteľne rovnako ako jej retailové pobočky fungujú v skrátenej prevádzke 4 hodiny denne.

 Aj nové úvery

Slovenská sporiteľňa je pripravená pomôcť aj firmám, ktoré na preklenutie dopadov Corony potrebujú nové prostriedky. V takom prípade je k žiadosti potrebné priložiť aj objasnenie dopadov pandémie na podnikanie firmy a zdôvodnenie použitia nových zdrojov na stabilizáciu a zlepšenie jej situácie. „Veríme, že tieto opatrenia pomôžu podnikateľom a firmám na Slovensku zvládnuť toto neľahké obdobie tak, aby po jeho uplynutí mohli opäť v plnej sile prispievať k rastu a prosperite našej krajiny,“ uzatvára šéf firemného bankovníctva Slovenskej sporiteľne.