Začal platiť LEX KORONA: Odklad splátok umožňuje Slovenská sporiteľňa aj digitálne cez Georgea

Začal platiť LEX KORONA: Odklad splátok umožňuje Slovenská sporiteľňa aj digitálne cez Georgea Foto: SlSp

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 je po podpise prezidentkou účinný od 9. apríla. Znamená to, že všetci klienti, ktorí splnia podmienky, môžu žiadať o odklad splátok podľa nových pravidiel. Využiť na to môžu všetky komunikačné kanály banky, Slovenská sporiteľňa však klientom odporúča riešiť odklad cez Georgea, nakoľko je to pre klienta najrýchlejšie a zároveň bezpečné. V Georgeovi pribudne špeciálna „kachlička“, dovtedy odporúčame naďalej využiť túto linku.

 

„V priebehu uplynulých týždňov sme vyvinuli v Georgeovi novú funkcionalitu, vďaka ktorej bude možné požiadať o odklad z pohodlia domova. Zadávanie žiadosti je veľmi jednoduché, keďže všetky potrebné údaje sa do žiadosti dotiahnu automaticky. Výhodou je, že takto podanú žiadosť budeme vedieť klientovi schváliť v priebehu niekoľkých dní. Keďže drvivá väčšina našich klientov, ktorí u nás majú úver, používajú aj Georgea, veríme, že si vyberú práve túto možnosť,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Aktuálne je táto funkcionalita vo webovej verzii Georgea, banka ju však plánuje zapracovať aj do mobilnej aplikácie.

Doteraz prijaté žiadosti

Do dnešného dňa sa o úpravu splátkového kalendára v Slovenskej sporiteľni zaujímalo vyše 9 tisíc klientov, ktorí banku kontaktovali či už telefonicky, emailom alebo cez digitálny proces. Veľa ľudí sa však často potrebovalo iba poradiť, mnohí z nich sa rozhodli počkať na novú legislatívu. Zatiaľ Slovenská sporiteľňa upravovala splátkový kalendár približne 900 klientom.

„Klientov, ktorí doteraz požiadali o odklad splátok, budeme v najbližších dňoch kontaktovať, aby sme sa s nimi dohodli na ďalšom postupe. Budú si môcť vybrať, či požiadajú o odklad splátok v zmysle nového lex korona, alebo sa s nami dohodnú individuálne na znížení mesačnej splátky. Ak je klient v akútnej situácii a chce odklad podľa nových pravidiel, môže zadať aj sám nový proces cez Georgea. uzatvára Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Banka súčasne odporúča klientom, aby si odklad zvážili a požiadali oň až keď im reálne hrozí problém so splácaním. Dohodnúť sa je možné aj na zníženej splátke, čo je pre nich výhodnejšie.

Rady pre klientov

• Odklad splátok je možné urobiť na žiadosť klienta a je to bez poplatku,
• odporúčame požiadať online cez Georgea,
• odložiť si môžete najviac 9 mesačných splátok,
• konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu,
• odklad splátok neznamená ich odpustenie a úver sa počas odkladu ďalej úročí,
• odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie, budete ich platiť tak ako doteraz,
• ku dňu žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu,
• k 29. februáru 2020 nesmiete mať omeškanie na inom nami poskytnutom úvere 100 eur a viac, dlhšie ako 30 dní,
• odklad splátok toho istého úveru môžete v rámci pravidiel LEX KORONA požiadať len raz,
• v úverovom registri nebudete mať negatívny zápis.