Slovenská sporiteľňa pokračuje vo výsadbe stromov, do nového roka želá s emotívnou kampaňou ľuďom, aby boli nezdolní (VIDEO)

Slovenská sporiteľňa pokračuje vo výsadbe stromov, do nového roka želá s emotívnou kampaňou ľuďom, aby boli nezdolní (VIDEO)

Najväčšia banka aj v roku 2020 pokračovala v aktivitách podporujúcich ochranu životného prostredia a potvrdila tak, že je zelenou bankou. Súčasne sa snažila počas celého roka pomáhať ľuďom, firmám a spoločnosti, aby lepšie zvládli dôsledky pandémie. Na konci roka preto odkazuje Slovensku prostredníctvom emotívneho videa s hlasom Mariána Mitaša - Nech vás v novom roku nič nezlomí, nech ste ako stromy, nezdolní!

„V Slovenskej sporiteľni sme presvedčení, že moderná a zodpovedná krajina si svoju krajinu chráni. Pred 15 rokmi, po kalamite v Tatrách, sme začali s výsadbou unikátneho Vodného lesa a naše zelené aktivity odvtedy neprestali rásť. V roku 2021 budeme pokračovať s výsadbou 12 000 nových stromov v lesoch na východe Slovenska. V tomto duchu sme poňali aj našu koncoročnú PFku,“ vysvetľuje Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.

Banka sa tento rok zamerala najmä na umelecké a kreatívne spracovanie PFky, pričom kládla dôraz na online verziu. Súčasťou koncoročného priania je preto aj špeciálna microsite „Šťastné a zelené“, na ktorej cez emotívne video želá všetko dobré do nového roka známi hlas Mariána Mitaša. Súčasťou stránky sú aj mnohé ďalšie aktivity, ktorým sa banka v oblasti ochrany životného prostredia venuje. Je to napríklad koniec billboardov, minimalizácia papierových výpisov a potvrdeniek, kultivácia verejného priestoru, podpora ekologickejšie dopravy, šetrenie energie a minimalizácia odpadu či pomoc včelám a mnohé ďalšie.

 

„Sme najväčšia digitálna banka, preto sme tento rok minimalizovali počet papierových PFiek a presunuli sa do online sveta. Súčasne sme ich vytlačili sme ich na recyklovanom papieri, s čiernym textom, keďže čierna farba vzniká ako odpad pri tlači z ostatných farieb,“ vysvetľuje Juríková.

Slovenská sporiteľňa je zelená banka, čoho dôkazom je aj získanie certifikátu na Systémy environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001, rovnako tak ocenenia Via Bona. V rámci všetkých bánk skupiny Erste patrí k najlepším aj v oblastí emisií. Pred viacerými rokmi zrušila billboardy, papierové potvrdenky z bankomatov, letáky v pobočkách, celkovo sa snaží znižovať papierovú dokumentáciu a všetky zmluvy posielať a podpisovať s klientmi digitálne.

Kampaň Šťastné a zelené vznikla v spolupráci s agentúrou Zaraguza.