Matky - samoživiteľky majú veľkú motiváciu pracovať, ale miera rizika ich chudoby je vysoká

Matky - samoživiteľky majú veľkú motiváciu pracovať, ale miera rizika ich chudoby je vysoká Ilustr. foto: 365bank

Podľa sčítania obyvateľov* v roku 2011 žilo v neúplných rodinách s deťmi okolo 7 percent populácie Slovenska. Dostupné štatistiky** pritom hovoria o zhruba 150-tisíc jednorodičoch, z ktorých väčšina sú ženy. Podľa dát Útvaru hodnoty za peniaze tvoria až 84 %. A sú to práve matky – samoživiteľky, ktoré často ohrozuje chudoba. 365.bank preto pri príležitosti nedeľňajšieho Dňa matiek poukazuje na problémy, s ktorými sa musia popasovať práve „jednorodičia“.

Matky – samoživiteľky nesú na svojich pleciach zodpovednosť nielen za seba, ale aj za výchovu, rozvoj a zabezpečenie potrieb svojich detí. Pohľadom cez financie – z jedného príjmu tak musia platiť všetko: bývanie, stravu, drogériu a ošatenie pre seba i deti, náklady na škôlku, školu, krúžky a ďalšie potreby detí.

Podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý sa zaoberal výdavkami na skupiny obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, vrátane neúplných rodín, sú ženy skupinou, ktorá už v čase realizácie prieskumu v roku 2020 bola až na 46 % vystavená riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

Odvtedy sme však čelili pandémii koronavírusu, ktorá problém prehĺbila. Spoločnosť sa pritom musí vysporiadať s rastom cien tovarov a služieb, energií a potravín nevynímajúc. A o narastajúcej inflácii nehovoriac. Matky - samoživiteľky sú tak ešte ohrozenejšou skupinou, ako tomu bolo pred pandémiou.

Zrejme aj preto, že na všetky náklady spojené s chodom domácnosti a výchovou detí sú samy, majú veľmi silnú motiváciu pracovať. Pokiaľ totiž nemajú príjem z pracovnej činnosti a sú doma napríklad na materskej dovolenke, jedinou alternatívou sú pre nich sociálne dávky štátu. Pokiaľ by aj mali nárok na materskú v maximálnej výške, štát im ju vypláca len po dobu prvých šiestich mesiacov. Následne sú odkázané na rodičovský príspevok, ktorý je výrazne nižší.

• 1732,10 € – maximálna výška materskej v 31-dňovom mesiaci
• 231 € / 346,50 € – minimálne / maximálne tehotenské v 31-dňovom mesiaci
• 829,86 € – jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa pri prvom až treťom pôrode
• 280 € resp. 383,30 € – mesačný rodičovský príspevok
• 25,88 € – mesačný prídavok na dieťa
• 12,14 € – príplatok k prídavku na dieťa

Matky - samoživiteľky musia aj preto vo svojom rodinnom rozpočte oveľa viac balansovať. Prilepšiť si pritom môžu aj malými krokmi. „Napríklad zmeniť banku, v ktorej za obyčajný účet platia niekoľkoeurové poplatky, za banku s účtom zadarmo. Prípadne nahradiť fyzické bankové služby elektronickými. Takto môžu ročne ušetriť aj desiatky eur. Finančnú rezervu im dopomôžu vytvárať automatické sporenia a v prípade záväzkov v podobe úverových produktov môže pomôcť ich vhodná konsolidácia,“ odporúča PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.
Musia zabojovať o miesto na pracovnom trhu

Aj preto, aby dokázali splácať hypotéky a iné finančné záväzky, sa podľa spoločnosti Profesia chcú ženy po rodičovskej dovolenke vracať do práce skôr ako v minulosti. Ak sa však nemôžu z nejakých dôvodov vrátiť na svoje pôvodné pracovné miesto, je pre ne neraz náročné nájsť si prácu inde. Pri hľadaní zamestnania často narážajú na znevýhodňovanie zo strany budúceho zamestnávateľa. Podľa údajov Profesie preto len 2 % matiek majú odvahu v životopise priznať, že sa vracajú z rodičovskej dovolenky.

„Práve preto sú potrebné aj opatrenia zo strany štátu, ktoré budú motivovať zamestnávateľov, aby umožnili ženám vrátiť sa na svoje pôvodné pracovné miesto a vytvárať matkám podmienky na to, aby dokázali skĺbiť prácu so starostlivosťou o rodinu. A rovnako sa to nezaobíde ani bez systémových opatrení zameraných na matky - samoživiteľky s cieľom posilniť ich ekonomické zázemie a vybudovať potrebnú infraštruktúru v rámci služieb starostlivosti o deti,“ uzatvára Gáliková.

* https://www.mfsr.sk/files/archiv/65/ReviziavydavkovnaohrozeneskupinyZSverziaFINAL3.pdf
** https://jedenrodic.sk/