Zopakuje PROKOP rekordy z minulého roka? Dozvieme sa už v marci 2023!

Zopakuje PROKOP rekordy z minulého roka? Dozvieme sa už v marci 2023! Ilustr. foto: APRSR

V týchto dňoch štartuje už 13. ročník národnej súťaže PR projektov – PROKOP 2022. Agentúry a zadávatelia môžu prihlásiť svoje najlepšie projekty do 31. januára 2023. Predošlý ročník zaviedol viaceré zásadné novinky, vrátane nových kategórií a zmien v hodnotení aj vo fungovaní poroty, a niesol sa v znamení rekordov. V 17 kategóriách súťažilo až 190 projektov, pričom porota udelila až rekordných 64 ocenení, vrátane Grand Prix. Zmeny, ktoré mali za cieľ prilákať viac prihlášok a posunúť kvalitu domácej súťaže bližšie k svetovej úrovni, tak splnili očakávania. Ako to bude vyzerať tento rok?

Čo je nové v kategóriách prihlášok?

„Kategórie prešli v minulom roku výraznou aktualizáciou tak, aby reflektovali rozširujúci sa záber a zodpovednosti agentúr. Nastavenie sa ukázalo ako správne a zohľadňuje aj inovatívne PR prístupy ku kampaniam a komunikácii,“ hovorí Katarína Remiaš, predsedníčka poroty PROKOP z 1st CLASS AGENCY. Agentúry budú môcť aj v tomto ročníku registrovať PR projekty do dvoch typov kategórií – doménových a špeciálnych.

„Doménových kategórií, ktoré zastrešujú strategické oblasti PR a reputačného manažmentu, zostáva osem, no dve z nich sa rozšíria. Ide o kategóriu korporátnej komunikácie, kde sa budú môcť po novom prihlasovať aj komunikačné projekty z oblasti issue manažmentu a kategóriu public affairs, ktorá sa rozšíri o projekty v oblasti verejných politík. Špeciálnych kategórií, ktoré prešli vlani najväčšími zmenami, bude po novom desať. Pribudne nová kategória Product placement a v kategórii Small budget sa hranica pre projekty s malými rozpočtami sa zníži z 10 tisíc na 5 tisíc eur,“ približuje kategórie Adam Bačkor, člen organizačného PROKOP tímu asociácie z agentúry GETLIKE.

Aké zmeny čakajú porotu a hodnotiaci proces?

Súbežné fungovanie dvoch porôt, zavedené v predchádzajúcom ročníku, ktoré umožnilo venovať sa prihláseným projektom do väčšej hĺbky, zostáva. „Do poroty chceme vtiahnuť 20 odborníkov z PR brandže a kreatívneho priemyslu. Nosnou porotou bude tzv. Kmeňová porota, ktorá bude hodnotiť obe kategórie. Tú v jednotlivých kategóriách posilnia ďalší špecialisti a PR profesionáli,“ spresňuj fungovanie poroty jej predsedníčka. Hodnotenie sa opäť uskutoční v troch kolách, na základe ktorých sa postupne vytvorí longlist, shortlist, a nakoniec sa vyberú ocenení.

Na čo si dávať pozor pri prihlasovaní?

Prihlásenie projektov do súťaže bude opäť len elektronické cez formulár na www.prokop.online. Výhodou online registrácie je, že samotný formulár vypĺňajúceho sprevádza celým procesom a tiež limituje dĺžku textu. V rámci piatich častí je cieľom získať od agentúr čo najviac potrebných informácií pre kvalitné posúdenie projektov. Chýbať by nemali ciele projektu, zvolená stratégia a nástroje, kľúčové kroky pri implementácii, a v neposlednom rade výsledky. Práve tie bývajú najslabším článkom prihlášok.
„Porota bude primárne okrem kreativity a obsahu hodnotiť to, ako dokázal daný projekt ovplyvniť reputáciu značky želaným smerom, aký vplyv mal na jej znalosť, a či sa mu podarilo docieliť želanú zmenu správania u cieľovej skupiny,“ hovorí K. Remiaš. Platí, že čím lepšie výsledky podporené hodnovernými a relevantnými meraniami, tým väčšia šanca na výhru. Rovnako dôležité je prispôsobiť prihlášku kategórii, do ktorej ju agentúra nominuje.
Pre prihlasovateľov pripravuje asociácia 11.1. 2023 o 8:30 hod aj špeciálne APRSR esPResso: Ako vyhrať PROKOPa, krátky online workshop zameraný na rady a odporúčania, ako čo najlepšie pripraviť prihlášku do súťaže.

Dôležité termíny súťaže PROKOP 2022

Online esPResso Ako vyhrať PROKOPa: 11. 1. 2023
Uzávierka prihlášok: 31. 1. 2023
Slávnostný galavečer s vyhlásením víťazov: 30. 3. 2023

Aké nové ocenenia pribudnú?

Asociácie public relations SR ocení počas marcového galavečera historicky po prvý raz cenou PROKOP nielen agentúry, ale aj najúspešnejšieho klienta. Stane sa ním ten komerčný zadávateľ, ktorý získa v súťaži najviac bodov podľa bodového systému PROKOP. Pribudne aj ocenenie PR Newcomer pre agentúry a jednotlivcov podnikajúcich v PR nie viac ako tri roky. Podmienkou je prihlásenie aspoň jedného projektu do súťažných kategórií.
Novinkou bude aj Cena za etiku v komunikácii. Práve etika je jednou z nosných tém APRSR„Túto oblasť vnímame ako podceňovanú, a práve preto jej chceme vytvoriť adekvátny priestor. Etika je dôležitým atribútom tvorby a riadenia kampaní, podnikania špecializovaných agentúr a má zásadný spoločenský rozmer.. Preto sme sa v novom ročníku rozhodli odovzdať cenu za etiku v komunikácii, ktorú udelíme organizáciám, zadávateľom alebo agentúram v oblasti etiky komunikácie v intenciách Etického kódexu APRSR,“ hovorí Juraj Caránek, člen organizačného PROKOP tímu asociácie z agentúry Seesame.

Máte tip na PR osobnosť roka 2022? Dajte nám vedieť!

APRSR každý rok počas Galavečera PROKOP vyhlasuje aj PR osobnosť roka. „Každoročne vyberáme osobnosť, predovšetkým z radov klientov, ktorá nielen rozumie hodnote PR a prisudzuje PR strategické miesto v komunikačnom mixe, ale má aj odvahu skúšať inovatívne prístupy. Rovnako dôležitá je osobná integrita a etický prístup ku komunikácii. Hodnotia sa tak aktivity v danom roku, ako aj dlhodobé pôsobenie v obore,“ spresňuje kritériá výberu osobnosti Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR z agentúry SKPR STRATEGIES a dodáva: „Uvítame vaše nominácie na osobnosti, ktoré si zaslúžia takéto ocenenie.“ Nominácie posúdi porota, ktorá vyberie PR osobnosť roka.

PR konferencia a galavačer 30. marca 2023

Slávnostný galavečer, na ktorom sa predstavia najlepšie projekty končiaceho roka, sa uskutoční posledný marcový deň. Predchádzať mu bude PR konferencia, ktorá bude mať obnovenú „premiéru“ po troch covidových rokoch.