O2 má zmeny na úseku komunikácie a značky, súvisiace s prechodom na agilný spôsob práce

O2 má zmeny na úseku komunikácie a značky, súvisiace s prechodom na agilný spôsob práce Natália Tomková Foto: O2

Na úseku komunikácie a značky spoločnosti O2 nastali od 1. júla 2023 personálne a organizačné zmeny, ktoré súvisia s čiastočným prechodom na agilný spôsob riadenia spoločnosti. 

Natália Sinay Foto: O2

Úsek, ktorý vedie Lucia Petrášová, sa rozdelil na agilnú časť a poradnú časť. Poradnú časť úseku, ktorá zahŕňa externú a internú komunikáciu, sociálne siete, CSR a sponzoring vedie od júla Natália Tomeková na novovytvorenej pozícii vedúcej oddelenia komunikácie. Tomeková doteraz v O2 pôsobila ako manažérka internej komunikácie a CSR, je aj členkou Správnej rady O2 Férovej Nadácie.

Pod agilnú časť spadá marketingová komunikácia, architektúra značky a nákup médií. Novovytvorenú pozíciu Architektky značky zastreší Natália Sinay, tím expertov, ktorí budú mať na starosti komunikáciu produktov a služieb, vedie od začiatku júla Štefan Póša.

Štefan Póša   Foto: O2

„Cieľom tejto zmeny v O2 je zlepšiť spoluprácu, tým pádom zvýšiť spokojnosť zamestnancov a samozrejme následne aj spokojnosť samotných zákazníkov. Zapojenie úseku komunikácie a značky do agilného spôsobu práce je skvelý krok k tomu, aby naša firma ešte viac žila hodnotami našej značky a vedela flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov “ uviedla Lucia Petrášová, riaditeľka úseku komunikácie a značky O2.

Spoločnosť O2 od 1. júla 2023 prešla z časti na agilný spôsob fungovania, ktorý je charakteristický interaktívnym spôsobom riadenia projektov. V agilnej štruktúre O2 bude pracovať časť zamestnancov z komerčného a technologického úseku a z úseku komunikácie a značky. V poradnej časti organizačnej štruktúry O2 je zaradený celý úsek ľudských zdrojov, financií, právnych záležitostí, a projektový HUB. Víziou transformácie O2 je stať sa najodporúčanejším parťákom pre digitálne služby na Slovensku, píše spoločnosť v tlačovej správe.