Finančný stres môže spôsobovať úzkosť aj depresiu. Riešením je prekopať hospodárenie

Finančný stres môže spôsobovať úzkosť aj depresiu. Riešením je prekopať hospodárenie Ilustr. foto: 365bank

Finančný stres a existenčné problémy patria medzi časté faktory spôsobujúce nielen bežnú psychickú nepohodu, ale aj vážnu depresiu. Navyše sú duševné problémy stále vo vysokej miere opomínanou témou v spoločnosti. 365.bank preto pri príležitosti utorkového Svetového dňa duševného zdravia (10. október) dáva do pozornosti potrebu starať sa nielen o svoje finančné, ale aj psychické zdravie.

Najrozšírenejšia je depresia

Z údajov svetových organizácií a tiež slovenskej Ligy za duševné zdravie vyplýva, že najrozšírenejším psychickým ochorením je depresia. Každoročne na Slovensku stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie.
„Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2021 vykazovalo na Slovensku symptómy úzkosti viac ako 19% respondentov vo veku nad 15 rokov a symptómy depresie takmer 25% rovnakých respondentov. Počas celého života človeka je vysoko pravdepodobné, že problém duševného zdravia sa rozvinie buď priamo u jednotlivca alebo u jeho blízkej osoby. Jedným z hlavných dôvodov je aj náročnosť doby a strata alebo ohrozenie existenčných istôt, “upozorňuje Michal Bača, psychológ Ligy za duševné zdravie.

Depresia sa pritom podľa jeho slov môže rozvinúť aj po dramatickej príhode, akou je napríklad strata zamestnania. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti. Z psychologického hľadiska je pri vzniku ochorenia veľmi dôležitá schopnosť vyrovnať sa s rôznymi stratami v živote a fungovať v zdravých vzťahoch nielen v rodine, ale aj na pracovisku.

Liga za duševné zdravie preto prichádza s projektom Prvá pomoc pre duševné zdravie. „Cieľom programu je budovanie firemnej komunity, ktorej súčasťou sú ľudia, ktorí dokážu poskytnúť prvú pomoc v oblasti duševného zdravia a podporiť kolegov, ktorí majú problémy v tejto oblasti. Okrem vyškolenia na poskytovanie prvej pomoci v oblasti duševného zdravia môže zamestnávateľ získať certifikát, ktorý potvrdzuje, že sa aktívne stará o duševné zdravie zamestnancov a výrazne tak zlepšuje reputáciu organizácie smerom dovnútra voči vlastným zamestnancom, ale aj smerom navonok voči potenciálnym zamestnancom,“ dopĺňa Bača.

Finančný stres môže umocniť depresiu

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových pacientov s duševnou poruchou narastá približne o 23 % ročne. Depresia pritom môže byť podporená alebo umocnená existenčnými problémami, ako aj finančným stresom. Teda negatívnymi situáciami týkajúcimi sa peňazí.

Či už je to zadlženosť, vysoké náklady na život alebo nízky príjem, to všetko môže Slovákom spôsobovať nepríjemné pocity, ktoré môžu vyústiť k úzkosti alebo až depresii. „Mnohým ľuďom práve financie spôsobujú starosti a duševnú nepohodu, preto je veľmi dôležité zamerať sa na to, ako si po tejto stránke zjednodušiť život. Ako prvé si odporúčame spraviť prehľad vo svojich príjmoch a výdavkoch. Ďalším krokom je cielene sa zamerať na to, na čom by sme vedeli ušetriť. Výdavkom na veci, ktoré nepotrebujeme je lepšie sa úplne vyhnúť. Riešením je aj rozumné a zodpovedné míňanie, vyhýbanie sa dlhom či ich konsolidácia. Duševnej pohode pomáha, keď si budeme vytvárať pravidelnú finančnú rezervu,“ odporúča Head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Ako prvé: vzdať sa zbytočností

Zmenu môžeme dosiahnuť postupne jednotlivými krokmi. Jedným z prvých opatrení, ktoré sa dá spraviť prakticky zo dňa na deň, je prestať nakupovať zbytočné veci. Podľa prieskumu 365.bank pritom až 70 % Slovákov míňa peniaze na veci, ktoré reálne nepotrebujú. Priznávajú, že nakupujú zbytočne najmä oblečenie, kozmetiku, elektroniku, ale aj dekorácie do bytu. Riešením je podľa Valko Gálikovej nenakupovať bezhlavo, ale všetko si vopred premyslieť a tiež si stanoviť presný limit, koľko môžeme minúť. Ľudia si uvedomujú, že míňajú aj na veci, bez ktorých by sa na konci dňa zaobišli. Okrem zbytočností, ktoré majú odložené v domácnosti, uviedlo 26 % Slovákov, že by mali menej často navštevovať kaviarne a reštaurácie.

Upokojí finančná rezerva

K duševnej pohode môže výrazne dopomôcť finančná rezerva. Avšak takmer každý tretí Slovák ju nemá a ani si ju aktuálne netvorí. Až 40 % populácie tvrdí, že žije od výplaty do výplaty a na šetrenie už neostáva. „Ľudia si často mylne myslia, že ak si nedokážu odložiť veľké sumy, tak je sporenie zbytočné. Ale aj nižší obnos peňazí sa ráta, a keď začneme pri 30 eurách mesačne, je to dobrý štart. Dôležité je odkladať si pravidelne a s vytvorenou finančnou rezervou nehýbať,“ konštatuje Valko Gáliková.

Dnes už je pritom sporenie vďaka mobilným bankovým aplikáciám skutočne veľmi jednoduché. Jednotlivé kroky k zlepšeniu finančnej situácie postupne prispejú aj k väčšej duševnej pohode, keďže financie prestanú spôsobovať každodenný stres.