Kreatívna brandža vyzýva 100 najväčších zadávateľov reklamy k spolupráci na Férovom tendri

Kreatívna brandža vyzýva 100 najväčších zadávateľov reklamy k spolupráci na Férovom tendri Foto: Silvia Cyprichová/KRAS

Najväčšie asociácie kreatívneho priemyslu pozvali 100 najväčších zadávateľov reklamy na Slovensku, aby sa pridali k iniciatíve Férový tender. Urobiť tak môžu tým, že sa budú v tendroch, ktoré vyhlasujú, riadiť odporúčaniami férového tendrovania. S novou iniciatívou vznikol aj web iniciatívy s názvom https://ferovytender.sk, kde sú praktické návody a vzory pre záujemcov o férový tender.

Asociácie kreatívnej branže sa spojili naprieč spektrom, aby zadávateľom uľahčili viesť tendre, ktoré sú férové, transparentné a etické. Iniciátormi FT sú Klub reklamných agentúr Slovenska, Asociácia digitálnych marketingových agentúr, Asociácia public relations Slovenska, Asociácia mediálnych agentúr a BTL komunikačná asociácia, ktoré spolu reprezentujú 72 agentúr s ročným obratom vo výške 370 mil. EUR. Iniciátori sú presvedčení, že férové tendre šetria čas a peniaze tak na strane agentúr, ako aj na strane klientov. „Na tendroch, ktoré nie sú vedené podľa princípov Férového tendra minie marketingová branža podľa interných prieskumov ročne v priemere 4,5 milióna eur. Ide predovšetkým o potenciál a know-how ľudí, ktoré sa dajú využiť aj oveľa prospešnejšie, napríklad na pomoc neziskovému sektoru,“ hovorí Peter Kontra, zástupca KRAS-u. „Dobre vedený tender maximalizuje šancu na úspech a kvalitu budúceho partnerstva medzi klientom a agentúrou. A práve to je hlavným cieľom tendra,“ dodáva Soňa Lexmanová z APRSR.

Súčasťou iniciatívy je aj tzv. Desatoro férového tendra:

Najčastejšími nedostatkami kreatívnych tendrov bývajú podľa iniciátorov nejasný proces s neznámym počtom prizvaných agentúr, nekvalitne pripravené a často príliš veľké zadanie, na ktorý nie je k dispozícii dostatočný čas, a netransparentné kritériá výberu bez poskytnutia spätnej väzby. „Férový tender sa uskutočňuje maximálne medzi štyrmi agentúrami. V prípade, že zadávateľ vopred zmapuje trh a pozve agentúry s najlepším fitom, je to dostatočný počet pre kvalitné rozhodnutie,“ hovorí Braňo Polák z AMA. Zadávatelia sú pritom často presvedčení, že ak pozvú do tendra čo najviac firiem, dostanú na konci lepšiu službu za lepšiu cenu. Táto rovnica však nemusí vôbec platiť a výsledkom môže byť nadmerný počet zbytočne prepálených hodín a aj demotivácia agentúr.

Dobrá príprava zadania môže tiež šetriť peniaze aj čas. Čím jasnejšia predstava o tom, čo a za akých podmienok chce vyhlasovateľ tendra dosiahnuť, tým strategickejšie a kreatívnejšie ponuky môže očakávať. Dôležitou súčasťou zadania je aj rozpočet, minimálne orientačný, ktorý má významný vplyv nielen na stratégiu a kreatívu kampane, ale veľa napovie aj o cieľoch zadávateľa. „Keď sú kritériá jasné od začiatku a následne sa z feedbacku dozviete, prečo ste neuspeli, nezostane horká pachuť a tiež viete so získanými informáciami ďalej pracovať,“ zdôrazňuje Tomáš Ručkay z BTL komunikačnej asociácie.

Okrem desatora férového tendrovania nájdu zadávatelia a ďalší záujemcovia na novej web stránke aj ukážky kvalitných brífov z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu, vrátane reklamy, PR, nákupu médií či digitálnych služieb.

Odporúčania iniciatívy sú založené na príkladoch dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia a tiež dlhodobej znalosti agentúrneho a klientskeho prostredia. Hoci je uplatňovanie princípov férového tendra dobrovoľné, iniciátori veria, že sa pridá čo najviac zadávateľov. „Okrem zjavných benefitov môžu iniciatívy, akou je aj férový tender našu spoločnosť posilniť a posunúť ju bližšie k stavu, kde férovosť bude považovaná za samozrejmosť a nie za slabosť,“ povedal Rasťo Bahurinský z ADMA.