Najmilovanejšou značkou na svete je Walt Disney

Najmilovanejšou značkou na svete je Walt Disney

Na čele rebríčka najviac milovaných značiek je Walt Disney Company, za ňou nasleduje Yahoo!, Google, Sony a Nestle.

 

 

Spoločnosť APCO Worldwide Insight zverejnila štúdiu, v ktorej priniesla zoznam „najviac milovaných značiek."
„Najlepšie značky sú tie, ktoré si budujú pevný, trvalý citový vzťah so zákazníkmi," povedal Bryan Dumont, prezident APCO Insight.
Rebríček vznikol ako výsledok desať rokov trvajúceho globálneho prieskumu. Pri ňom 70 tisíc osôb z 15 kľúčových trhov po celom svete hodnotilo viac ako 600 najväčších svetových firemných značiek.

Zdroj: APCO

 

Respondenti hodnotili podľa ôsmych kritérií: obdiv, porozumenie, čo značka reprezentuje, či spôsobuje zvedavosť, či je prístupná, či sa s ňou spotrebiteľ identifikuje, na koľko je na ňu pyšný, či mu pomohla v dosahovaní cieľov, či mu zvyšuje sebavedomie a či je mu blízka z hľadiska hodnôt a ideí.

 

Prieskum si všimol web mediaguru.cz.