Silvia Kušnírová je novou predsedníčkou Asociácie PR

Silvia Kušnírová je novou predsedníčkou Asociácie PR Silvia Kušnírová/FOTO: Petra Ficová

Bývalá moderátorka diskusných relácií je na čele rotujúceho predsedníctva asociácie.

 

 

Silvia Kušnírová, Managing Partner z agentúry DYNAMIC RELATIONS, bola za predsedníčku zvolená na poslednom Valnom zhromaždení Asociácie public relations SR na obdobie od septembra tohto roku až do augusta 2013. Podľa stanov asociácie je predsedníctvo rotujúce.

„V rámci krátkeho mandátu, ktorý mám k dispozícii, je mojou prioritou zvýšiť povedomie o samotnom public relations, ktoré je podľa môjho názoru neraz podceňovanou komunikačnou disciplínou. Chcem, aby sme otvorene diskutovali s klientmi, novinármi i agentúrami o úlohe PR, o etike a profesionalite v tejto brandži," povedala Kušnírová. Nová predsedníčka by privítala niekoľko inovácií pri súťaži Prokop „PR Oscarov", ktorá má už štyri roky.


Silvia Kušnírová je spolumajiteľkou PR agentúry Dynamic Relations. V minulosti bola rozhlasovou a televíznou redaktorkou a moderátorkou politických diskusií, napríklad v TA3 a JOJ.

Asociácia združuje deväť PR agentúr a dve sú pridružené.