OMD sa stala mediálnou agentúrou roka M&M Global Awards 2014

OMD sa stala mediálnou agentúrou roka M&M Global Awards 2014

Na udeľovaní M&M Global Awards v Londýne, ktoré sa uskutočnilo 4. septembra 2014, mala OMD na shortliste až 22 nominácií a niekoľko cien.

Cenu si odniesla aj v kategórii „Nalepšia komunikačná stratégia" za uvádzaciu kampaň pre Sony PlayStation 4, ktorá zároveň získala aj cenu za najefektívnejšiu kampaň.

Za mimoriadny úspech agentúra považuje cenu „Najlepšia stratégia zaangažovania" za kampaň FRY FUTBOL pre klienta OMD McDonald´s, ktorá sa stala aj kampaňou roka.

Kampaň FRY FUTBOL bola ocenená aj v kategórii „Ocenenie mediálnej excelentnosti" a jej komunikácia prostredníctvom sociálnej siete Facebook sa stala víťazom v kategórii „Najlepší príspevok zo strany mediálneho vlastníka".

Steve Easterbrook, výkonný viceprezident pre McDonald´s, si odniesol cenu za marketéra roka.

"Odbornou porotou boli vysoko hodnotené aj kampane OMD pre spoločnosť Intel YOUR WORLD, a to v kategórii „Najlepšie vytvorenie obsahu" a kampane pre Asics MOTION MUSCLE v kategórií zameranej na komunikáciu športu: „Ocenenie výkonu prostredníctvom športu," informuje v tlačovej správe agentúra.

 

OMD Worldwide je globálnou mediálnou komunikačnou agentúrou s viac ako 8 000 zamestnancami v 100 krajinách sveta, ktorá svoje služby poskytuje najväčším značkám na svete.
Na Slovensku pôsobí OMD od roku 2003, zamestnáva 30 ľudí, ktorí zabezpečujú komunikáciu pre vedúce značky a klientov na Slovensku. Je súčasťou nákupného domu Omnicom Media Group, ktorý dlhodobo patrí k najväčším nákupcom médií na Slovensku.

Vyhlasovateľom cien M&M Global Awards je renomovaný portál www.mandmglobal.com zameraný na globálne výzvy v oblasti marketingu, médií a reklamy. M&M Global Awards sa koná už 25 rokov a odbornú porotu tvoria špecialisti v oblasti marketingu a komunikácie.