Biskup Rábek: Útoky na cirkev prichádzajú aj z médií

Biskup Rábek: Útoky na cirkev prichádzajú aj z médií Foto: MO SR

 

„Útoky na rodinu dnes prichádzajú najmä cez médiá a cez ponuku blahobytu," píše vo vianočnom pastierskom liste biskup a vojenský ordinár František Rábek.

 

 

Pastiersky list vychádza z motívu úteku sv. rodiny do Egypta. Je o úlohe manželstva a rodiny, pri ktorej biskup zdôrazňuje, že je základným atómom či bunkou ľudskej spoločnosti. „Spochybňovanie vlastnej totožnosti ako muža či ženy, nabádanie k vytváraniu nestabilných, premenlivých alebo priamo protiprirodzených vzťahov je podkopávaním základov zdravej rodiny a tým i budúcnosti ľudskej spoločnosti," píše v liste pár týždňov pred referendomo rodine Rábek.

V liste, ktorý je distribuovaný vojenskými, policajnými a väzenskými kaplánmi, Rábek píše, že rodinu ohrozujú aj médiá.

"Útoky na rodinu dnes prichádzajú najmä cez médiá a cez ponuku blahobytu. Ak sa chcela Svätá rodina zachrániť, musela utiecť z dosahu Herodesovej moci. Kam môže utiecť dnešná rodina pred týmito ohrozeniami? V globalizovanom svete nejestvuje žiadne zahraničie, kde by nás tieto vplyvy nezasiahli. Nepomôže asi nič iné, ako vybudovanie si obranných mechanizmov a vlastným sebaovládaním musíme dokázať ignorovať zlé mediálne vplyvy, správnym poradím hodnôt musíme uprednostniť hodnoty zdravého rodinného života pred zvodnými ponukami hmotného blahobytu a užívania, ktoré sa nám ponúkajú za cenu obetovania našich záväzkov voči rodine," píše biskup.