Skupina ABHH odstúpila od kúpy ZUNO banky

Skupina ABHH odstúpila od kúpy ZUNO banky

Luxemburská skupina ABH Holdings S.A. (ABHH) odstúpila od kúpy ZUNO banky od Raiffeisen Bank International (RBI). Dôvod odstúpenia od kúpy nesúvisel so ZUNO bankou.

„Odstúpenie od kontraktu nemá žiadny vplyv na klientov ZUNO banky na Slovensku a v Českej republike. Na oboch trhoch banka pokračuje v poskytovaní služieb a produktov. ZUNO ostáva samostatnou, plne regulovanou rakúskou bankou s centrálou vo Viedni," povedal Oyvind Oanes, generálny riaditeľ ZUNO.

Zmluva medzi RBI a ABHH o predaji ZUNO banky bola podpísaná v septembri 2015, dosiaľ ju však neschválili regulačné orgány.

Od roku 2010 sa ZUNO banke postupne darí zlepšovať hospodárske výsledky. Dôvodom je rastúci predaj úverových produktov, keďže banka momentálne patrí z pohľadu ponúkaných sadzieb pri refinancovaní pôžičiek na špičku rebríčka medzi slovenskými aj českými bankami. Úrokové sadzby pri prefinancovaní pôžičiek pritom začínajú pri 6,9 % p.a.

Dopad plánovanej transakcie na kapitálovú primeranosť RBI by bol zanedbateľný. Dôvodom predaja ZUNO zo strany RBI je snaha zredukovať komplikovanosť a prekrývanie sa v rámci skupiny. RBI teraz zvažuje ďalšie kroky, ako napríklad ďalší predaj celej ZUNO banky, či jej časti.

K 31. decembru 2015 mala ZUNO banka 200 zamestnancov a pokračuje v budovaní zákazníckej bázy, ktorá spolu aktuálne predstavuje okolo 255 tisíc klientov v oboch krajinách. Banka spravuje približne 750 mil. eur v depozitoch, objem úverov predstavuje zhruba 75 mil. eur.

Online banka ZUNO spustila svoju činnosť v roku 2010 na Slovensku, po ktorom nasledovala v polovici roka 2011 Česká republika. Patrí vôbec medzi prvé online banky pôsobiace v regióne strednej a východnej Európy. Banka ZUNO je dostupná 24 hodín denne a 7 dní v týždni prostredníctvom online a mobile bankingu, či Kontaktného centra. Klienti si môžu spravovať svoje financie prostredníctvom smartfónov s operačnými systémami iOS, Android alebo Windows Phone. ZUNO je stredne veľká banka, ktorá ponúka bežný účet s debetnou kartou, sporiaci účet, vklad, online pôžičku, refinancovanie, kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie k bežnému účtu.